Text: Aktivism

Samarbete med andra organisationer

Amnesty är en del av en global människorättsrörelse, och det finns ofta goda skäl att samverka med andra organisationer som arbetar med samma frågor som vi gör.

Om ni planerar aktiviteter tillsammans med andra organisationer/verksamheter bör ni titta igenom nedanstående tre frågor, för att se till att Amnestys del i arbetet blir så tydlig som möjligt.

  1. Ligger aktiviteten i sin helhet inom Amnestys åtagande och arbetssätt? Amnesty skulle kunna genomföra aktiviteter som t.ex. kritiserar EUs flyktingpolitik, men inte om de åtföljdes av krav på att Sverige ska gå ur EU (en fråga där Amnesty inte har någon åsikt).  Vid manifestationer eller andra utåtriktade aktiviteter i samarbete med andra organisationer är det viktigt att gemensamt enas om vilka paroller som ska föras fram.
  2. Kan Amnestys politiska eller religiösa opartiskhet ifrågasättas? Inget hindrar att vi informerar om vårt arbete eller samlar in pengar under en gudstjänst eller ett politiskt möte. Det innebär inte att vi tar ställning för dem. Vi kan också medverka i aktiviteter om vi skulle bli inbjudna av en enskild församling eller ett enskilt politiskt parti. Om däremot Amnesty är med och arrangerar en aktivitet som inkluderar politiska partier, så strävar vi efter en så bred medverkan som möjligt.
  3. Riskerar samarbetet att på något sätt att skada Amnestys trovärdighet? Amnesty bör aldrig samarbeta med organisationer som inte tar avstånd från våld. Amnesty ska aldrig kopplas samman med bråk eller skadegörelse. Om kampanjmetoderna tar sig våldsamma uttryck brukar dessutom budskapet drunkna i den negativa publicitet som metoderna orsakar.

Som huvudregel samlar Amnesty inte in pengar tillsammans med andra organisationer, främst för att det lätt blir otydligt vart pengarna går. Skulle ni göra undantag från den linjen bör ni  informera er  verksamhetsutvecklare. Samt vara mycket noggranna och tydliga med hur fördelningen av pengar ser ut.

Om ni känner dig osäker på vad som gäller i ett enskilt fall - kontakta er verksamhetsutvecklare!