Text: Aktivism

Policy

Amnestys strategi för aktivism 2019-2027 (236,6 kB) VISA  LADDA NER 
Amnestys strategi för jämlikhet 2019-2027 (148,0 kB) VISA  LADDA NER 
Amnestys aktivism: Vägledande principer (62,3 kB) VISA  LADDA NER 
Anmälan gällande incident inom Amnestys medlemskår (13,0 kB) VISA  LADDA NER 
Antikorruptionspolicy (73,7 kB) VISA  LADDA NER 
Distriktens roll och uppdrag (53,9 kB) VISA  LADDA NER 
Integritetspolicy (86,9 kB) VISA  LADDA NER 
Policy för samarbete med företag (180,4 kB) VISA  LADDA NER 
Riktlinjer för boendekostnader (46,7 kB) VISA  LADDA NER 
Riktlinjer för alkoholförtäring (52,8 kB) VISA  LADDA NER 
Uppförandekod (63,4 kB) VISA  LADDA NER