Text: Aktivism

Dokument

Digitala blanketter:

Dokument för utskrift

Aktionsfallsrapport (13,4 kB) VISA  LADDA NER 
Ansökan om verksamhetsbidrag (71,2 kB) VISA  LADDA NER 
Ansökan om aktivitetsbidrag (75,2 kB) VISA  LADDA NER 
Ekonomisk årsrapport (40,3 kB) VISA  LADDA NER 
Manual Utåtriktad Aktivism (652,1 kB) VISA  LADDA NER 
Medlemslista 2020 (5,3 kB) VISA  LADDA NER 
Rekryteringsträff affisch (9,5 MB) VISA  LADDA NER 
Rekryteringsträff flygblad (2,3 MB) VISA  LADDA NER 
Rekrytering anmälningslista (86,5 kB) VISA  LADDA NER 
Rollbeskrivning Gruppsekreterare (101,9 kB) VISA  LADDA NER 
Standardstadgar för distrikt (25,0 kB) VISA  LADDA NER 
Standardstadgar för redovisningsgrupper (70,9 kB) VISA  LADDA NER 
Verksamhetsplan (grupper/distrikt) (15,0 kB) VISA  LADDA NER