Text: Aktivism

Verksamhetsbidrag 2024

Här ansöker du som är kassör om verksamhetsbidrag för din amnestygrupp.

Som kassör är du ansvarig för att din grupp följer riktlinjerna för hur bidraget ska användas och redovisas.
Det är därför viktigt att du läser igenom dem noggrant innan du ansöker om bidraget, du hittar dem här: Riktlinjer för verksamhetsbidrag
Observera att vi infört nya riktlinjer 2022!

För att ni ska få beviljat verksamhetsbidrag krävs det att följande kriterier är uppfyllda:
* Ni är en registrerad sektionsgrupp
* Du som ansöker om bidraget är utsedd kassör
* Ni har en registrerad medlemslista som är uppdaterad
* Alla i gruppen är medlemmar i Amnesty Sverige
* Om ni fick verksamhetsbidrag förra året är detta redovisat enligt riktlinjerna

OBS: Om ni har pengar kvar från tidigare års verksamhetsbidrag behöver denna summa dras av från maxbeloppet på 2000 kr

* = Obligatorisk uppgift

Maxbeloppet är 2000 kr. Om ni har pengar kvar från föregående år kan ni ansöka om max 2000 kr minus det belopp ni har kvar

Clearingnummer och kontonummer