Text: Aktivism

Rapportering

Alla grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera om sin verksamhet. Här hittar ni alla instruktioner!

Verksamhetsberättelse samt individfallsrapportering för grupper

Ett rapporteringsformulär skickas varje december ut via e-post till samtliga grupper. Formuläret hittar du här. Rapporteringsformuläret ska vara ifylld senast den 14 februari. I år innehåller rapporteringsformuläret också Individfallsrapporteringen (dvs aktionsfallsrapporten), vilket gör att ni bara behöver fylla i ett formulär istället för flera.

Utöver detta ska er ekonomiska årsrapport skickas till er verksamhetsutvecklare senast den 14 februari. För ungdomsgrupper skickas rapporteringsformulär ut vid separat tillfälle av verksamhetsutvecklare ung aktivism.

Ekonomisk årsrapport

Alla grupper och distrikt ska sammanställa en ekonomisk rapport över de intäkter och kostnader ni haft under året. Rapporten ska innehålla följande:

 När ni bokför er ekonomi ska ni utgå från nedanstående intäkts- och kostnadsslag.

Intäkter:

Kostnader:

• Verksamhetsbidrag
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Bössinsamlingar
• Gruppavgifter och gåvor (avser distrikt)
• Evenemang
• Övrigt

• Kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Utbildningar/möten
• Egna möten
• Evenemang
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Evenemang
• Övrigt

Sektionsgrupper redovisar sin ekonomi internt inom gruppen. Om gruppen fått utbetalt verksamhetsbidrag under året ska den ekonomiska rapporten även skickas in till sekretariatet. Om inte detta görs förlorar gruppen sin möjlighet att få verksamhetsbidrag följande år. 

Redovisningsgrupper och distrikt ska skicka in sina rapporter till respektive verksamhetsutvecklare senast den 14 februari.

Notera att era ekonomiska rapporter inte behöver ha godkänts av era revisorer innan ni skickar dem till oss. Enligt våra standardstadgar har ni till den 31 mars på er att hålla era årsmöten och det är först då revisionen måste vara klar. Skulle er ekonomiska rapport förändras efter granskningen från er revisor ber vi er dock att kontakta oss.

Vi uppmanar alla grupper att använda Amnestys kassabok, som är ett enkelt webbaserat bokföringsverktyg anpassat för Amnestys grupper och distrikt. I kassaboken finns en särskild funktion för att skriva ut rapporter, så er ekonomiska årsrapport bara är några knapptryckningar bort. Har ni frågor kring kassaboken kontakta [email protected] Vill ni sköta er ekonomiredovisning på egen hand rekommenderar vi att ni använder mallen för ekonomisk årsrapport.

Medlemslista

Alla grupper ansvarar för att informera om vilka som är medlemmar i gruppen. Detta fylls i genom detta formulär.

Distrikt

Alla distrikt ska skicka en berättelse om sin verksamhet under året. Ni måste inte följa någon given mall, men får gärna utgå från nedanstående sju frågor. Skicka verksamhetsberättelse till berörd verksamhetsutvecklare.

  1. Några inledande generella ord om distriktets verksamhet under året.
  2. Distriktets löpande arbete under året med kampanjer, rekrytering, information etc. Verksamheten i distriktets styrelse eller särskilda temagrupper på distriktsnivå. Nämn också eventuella förändringar eller utveckling av distriktets organisation.
  3. Vilka större aktiviteter/arrangemang har distriktet genomfört under året? Ta även med större aktiviteter som anordnats av grupper.
  4. Läget i distriktets grupper. Nedlagda/nystartade grupper.
  5. Möten och utbildningar som anordnats av distriktet eller som distriktets medlemmar deltagit i.
  6. Distriktets insamlingsverksamhet och ekonomiska läge.

Alla distrikt med egen ekonomi ska skicka oss en ekonomisk årsrapport i enlighet med instruktionerna till grupper ovan.

Era ekonomirapporter och verksamhetsberättelser ska skickas till er verksamhetsutvecklare via e-post senast den 14 februari. Det är också till verksamhetsutvecklaren ni hör av er om ni har frågor som rör era rapporter.

För de distrikt som är nyfikna på vad det innebär att starta en lokalföreningar kommer det att skickas ut separat information om detta i början av det nya året. För frågor kontakta:[email protected] 

Kontakt

Har du frågor som rör rapporteringen? Kontakta din verksamhetsutvecklare. Se denna sida för kontaktuppgifter till den verksamhetsutvecklare som är kontaktperson för ditt distrikt.

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-19.