Text: Aktivism

Insamling och hantering av pengar

Här hittar du all möjlig information om konton, kassabok, bokföring och allt annat som kan tänka sig vara extra viktig för en grupps kassör att ha koll på.

Regler vid insamling

Bokföring

Alla grupper ska ha en kassör (redovisningsgrupper) eller en kassaansvarig (sektionsgrupper) som tar hand om gruppens ekonomi. Kassören/kassaansvarig ansvarar för:

Amnestys kassabok

På medlemssidorna finns en lättanvänd  kassabok som vi rekommenderar alla grupper att använda (även sektionsgrupper). Gruppen registrerar sig som användare och får ett eget användarnamn och lösenord. Därefter lägger man in uppgifter om alla kostnader och intäkter, och när året är slut är det bara att skriva ut en rapport som blir gruppens ekonomiska årsrapport.

I anslutning till kassaboken finns en handledning som förklarar hur den ska användas, men i allt väsentligt är den självförklarande.

Konton för grupper/distrikt inom Amnesty

Det är ofta ganska krångligt att öppna ett bankkonto för en förening - oavsett bank. Vi har valt att hänvisa grupper/distrikt som vill öppna egna konton till Swedbank. Inget hindrar dock att ni väljer en annan bank, men då kan vi tyvärr inte hjälpa er med instruktioner. Notera att det endast är redovisningsgrupper som kan öppna konton i gruppens namn.

Att bli föreningskund i Swedbank kostar 900 kronor. Kostnaden inkluderar konto, internetbank, bankgiro, bankkort samt "företagsappen". Ni kan även ansluta ert konto till Swish (kostar 1,50 kronor per mottagen betalning), men detta är en tilläggstjänst som ni måste be om separat. För fullständig information, se Swedbank för föreningar

Följ nedanstående instruktion för att bli föreningskunder hos Swedbank. Läs gärna igenom Swedbank övergripande information om att bli föreningskund. Titta också gärna igenom Swedbanks egen film om hur ni går tillväga för att öppna ett konto.

1. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket. Er ansökan ska kompletteras med er grupps stadgar, samt protokoll från mötet då er grupp bildades. 

Notera: Saknar ni ett protokoll från när gruppen bildades bifogar ni ett dokument med information om vilket år och månad er grupp bildades (den informationen har er verksamhetsutvecklare), samt hänvisning till verksamhetsutvecklaren ifall skatteverket har frågor: "För frågor om gruppens bildande, kontakta [namn], verksamhetsutvecklare [telefon, epost]."

2. När ni fått ert organisationsnummer ska ni fylla i ansökan om att bli föreningskund i Swedbank. Det är ganska många uppgifter banken vill ha från er. Var noga med att besvara alla frågor - är ni osäkra är det bättre att ange en ren gissning än att lämnar en fråga obesvarad. 

Notera: Skriv INTE att ni kommer samla in kontanter, eller att ni kommer sätta in kontanter på ert konto. Detta oavsett om ni planerar att göra det eller inte. Undvik alltså alla hänvisningar till insamlingsbössor eller "skramling". Vi rekommenderar följande formulering: 
"Gruppens intäkter kommer från sympatisörer genom överföringar via swish eller insättningar till gruppens konto." 

3. Innan ni lämnar er ansökan till ert bankkontor behöver ni komplettera den med:

4. Lämna ansökan och de fyra tilläggsdokumenten på ert lokala Swedbankkontor. 

5. Så snart banken hanterat er ansökan får den ansvarige för ert konto hem bankens handlingar via post. Dessa ska tas med till bankkontoret, där era tjänster manuellt aktiveras.

Har ni frågor som rör konton, kontakta Karin Danelius, verksamhetsutvecklare: 070-197 44 77, [email protected]

Insättningar och uttag av kontanter

De allra flesta bankkontor hanterar inte kontanter idag. Har ni genomfört en insamling rekommenderar vi därför att ni förvarar era kontanter i kassa. Alternativet är att någon av gruppens medlemmar tar hand om era kontanter, och överför motsvarande summa till gruppens konto. Vid uttag av kontanter föreslår vi samma metod - för över pengarna till någon av gruppens medlemmar, som sedan tar ut dem i en vanlig uttagsautomat.

Sektionens kontonummer

De flesta Amnestygrupper gör merparten av sina betalningar till sektionen, till exempel vid köp av material, betalningar för utbildningar/möten, återbetalningar av aktivitetsbidrag eller insättningar av gåvor. Här är de konton som svenska sektionen använder:

Swish: 123-228 56 17 för Amnestygrupper som gör insättningar till sektionen (privatpersoner använder nummer 900 07 20)

Plusgiro: 90 00 72-0