Text: Aktivism

Starta en ny Amnestygrupp

Att bilda en Amnestygrupp är varken särskilt krångligt eller svårt. Här är en kortfattad beskrivning av de steg ni behöver gå igenom för att komma igång med ert arbete.

Själva processen är enkel - gå igenom listan, se till att ni är införstådda med vad gruppen ska göra, vilka regler/riktlinjer som gäller och vad ni behöver göra för att registrera er nya grupp. Men vi rekommenderar alltid grupper under bildande att ta kontakt med någon av Amnestys verksamhetsutvecklare för att få stöd i processen. Ta också gärna stöd av någon erfaren Amnestymedlem i er närhet, som kan stödja er under er inledningsfas. Ring eller mejla till oss så hjälper vi er! 

1. Vilka frågor arbetar Amnesty med?

Innan ni går vidare med att bilda gruppen, titta först igenom vilka frågor Amnesty arbetar med. Det är viktigt att ni känner till Amnestys övergripande åtagande och att ni kan förklara vilka frågor vi arbetar med om ni får frågor. Det bör dock betonas att Amnestys arbete är kampanjbetonat, och att vi oftast fokuserar på två-tre arbetsområden åt gången. Känn därför ingen oro om ni inte fullt ut behärskar alla frågor vi arbetar med, utan börja arbeta och sätt er in i våra frågor undan för undan.

2. Vad gör en Amnestygrupp?

Amnestys grupper är olika stora och arbetar på olika sätt, men de övergripande uppgifterna är gemensamma för alla grupper:

Det är ni själva som bestämmer vad ni vill arbeta med. Amnestys lokala verksamhet bygger till stor del på medlemmarnas egna idéer, kunskaper och intressen, även om ni självklart också får förslag och instruktioner från centralt håll. Det finns även en hel del stöd ni kan få, genom den här aktivistportalen, genom att delta på utbildningar och genom kontakt med andra Amnestymedlemmar, sekretariatet i Stockholm eller våra distriktskontor i Göteborg och Malmö. Det finns med andra ord alltid någon att vända sig till om ni känner er osäkra eller behöver hjälp med något.

3. Hur får gruppen sin information?

Alla grupper får varje månad utskicket Insats, som innehåller information och instruktioner, uppmaningar att delta i kampanjer och aktioner, inbjudningar till träffar eller utbildningar för aktiva medlemmar, samt annan aktuell information om vad som är på gång inom Amnesty. Utskicket skickas i pdf-format via e-post, normalt den första onsdagen i varje månad, men ni kan också alltid hitta Insats här på aktivistportalen.

4. Arbetsmaterial

Amnesty har flera olika sorters material, som passar olika typer av grupper. Titta igenom sammanställningen och diskutera vad som passar just er. Det finns anpassat material till varje kampanj och under Delta i en kampanj kan ni hitta de olika kampanjerna med diverse material. 

5. Gruppens formella struktur

Amnestys grupper brukar snarare ha karaktären av kompisgäng än formella strukturer. Men liksom alla organisationer har Amnesty också en del riktlinjer som ska tydliggöra vilka som ansvarar för vårt arbete, säkerställa att arbetet bedrivs på ett öppet och demokratiskt sätt och se till att det finns funktioner för granskning och kontroll av vår verksamhet och vår ekonomi. I samband med att ni bildar er grupp ska ni därför titta igenom dokumentet formella regler och se till att ni har koll på de krav som kommer ställas på er grupp.

6. Medlemskap

Som medlem i en Amnestygrupp ska man även vara medlem i den svenska sektionen av Amnesty (eller någon annan Amnestysektion). Detta är ett krav som ställs i Amnestys stadgar, och det är dessutom högst rimligt att man är medlem i en organisation som man aktivt företräder. Medlemsavgiften (20 kr/månad) bör vara den enda kostnad man har personligen som aktiv medlem i Amnesty. För unga under 18 år är medlemskapet gratis. 

Verksamhetskostnader ska gruppen stå för med verksamhetsbidrag - inte dess medlemmar.

7. Registrering

Så snart ni har satt er in i hur Amnestys verksamhet fungerar och utsett en kontaktperson (gruppsekreterare), så kan ni starta igång gruppen. Kontakta er verksamhetsutvecklare, så får ni ett gruppnummer och kan påbörja ert arbete som en lokal del av Amnesty International.