Text: Aktivism

Arbete för flyktingar och migranter

Arbetet för flyktingar och migranter skiljer sig en del från det övriga arbetet inom svenska Amnesty, framför allt för att det till stor del fokuserar på människor som befinner sig i Sverige. Arbetet har därför till stora delar sin egen organisation och sina egna riktlinjer.

Flyktingar och migranter är en grupp som utsätts för en mängd människorättskränkningar. Ofta är det olika former av övergrepp som är själva orsaken till att människor tvingas/väljer att lämna sina hemländer, och därefter väntar i många fall en ny tillvaro som ofta kantas av former av kränkningar. Det kan handla om att människor nekas rätten att söka asyl, att deras utsatthet missbrukas av arbetsgivare eller att de sätts i förvar på ett sätt som strider mot internationella riktlinjer.

De som vill arbeta för flyktingar och migranter inom Amnesty ska först gå en grundutbildning i asylrätt. Därefter kan man ansöka om att arbeta som flykting- och migrationssamordnare eller att arbeta i en grupp som besöker migrationsverkets förvar.

Information om kommande utbildningar kommer upp på denna sida och i Insats. Vill du få information direkt när datum för utbildningar sätts är du välkommen att kontakta någon av oss!

Har du frågor som rör Amnestys arbete för flyktingar och migranter, kontakta Ellinor Hagman (08-729 02 13, [email protected]) eller Madelaine Seidlitz (08-729 02 51, [email protected]).