Text: Aktivism

Grundutbildning i asylrätt

Amnestys grundutbildning i asylrätt ger en överblick av den internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och hur Amnesty arbetar med dessa frågor.

Grundutbildningen om asylrätt och Amnestys åtagande är en förutsättning för att arbeta som flykting- och migrationssamordnare eller förvarsbesökare inom Amnesty. Utbildningen hålls i regel två gånger per termin och är öppen för alla medlemmar inom Amnesty. Utbildningen tar upp:

Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen.

Har du frågor om utbildningen, kontakta Ellinor Hagman (08-729 02 13, ellinor.hagman@amnesty.se) eller Madelaine Seidlitz (08-729 02 51, madelaine.seidlitz@amnesty.se).

Utbildningar under 2020

Vi följer Folhälsomyndighetens rekommendationer och Amnestys egna riktlinjer med tanke på Covid-19, därför är utbildningarna som brukar genomföras fysiskt inställda. Istället för de ordinarie grundutbildningarna genomför vi istället en annan typ av digitala utbildningar under hösten.  Det är viktigt att du kan delta på både onsdagen och lördagen, då utbildningen är byggd i steg. 

Digital utbildning, 16 samt 19 september  INSTÄLLD

Digital utbildning, 18 samt 21 november Anmäl dig här