Text: Aktivism

Grundutbildning i asylrätt

Amnestys grundutbildning i asylrätt ger en överblick av den internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och hur Amnesty arbetar med dessa frågor.

Grundutbildningen om asylrätt och Amnestys åtagande är en förutsättning för att arbeta som flykting- och migrationssamordnare eller förvarsbesökare inom Amnesty. Utbildningen hålls i regel två gånger per termin och är öppen för alla medlemmar inom Amnesty. Utbildningen tar upp:

Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen.

Utbildningen är gratis för Amnestys medlemmar och vi bjuder på lunch och fika. Eventuell resa och logi står deltagaren själv för.

Har du frågor om utbildningen eller vill anmäla dig, kontakta Ellinor Hagman (08-729 02 13, [email protected]) eller Madelaine Seidlitz (08-729 02 51, [email protected]).

Kommande utbildningar

Stockholm 2-3 september

Malmö 25-26 november

Senast uppdaterad 2023-06-14