Text: Aktivism

Ungdomsträffar

Varje termin genomförs både regionala och nationella träffar för ungdomar inom Amnesty. En gång om året arrangeras också en nordisk ungdomskonferens. Dessa tillfällen erbjuder dig som ungdomsaktivist en möjlighet att lära dig mer om aktuella kampanjer, få inspiration i ditt fortsatta arbete samt lära känna fler ungdomar från andra grupper. 

Har du frågor om träffarna kontakta Diana Ablatova (Verksamhetsutvecklare) på diana.ablatova@amnesty.se (070-727 71 51).

Nordic Youth Conference 2022

Varje sommar arrangerar de nordiska sektionerna tillsammans en ungdomskonferens för unga aktivister. Du behöver vara aktiv i Amnesty och mellan 16-24 år för att delta. Svenska sektionen står för resa, mat och boende. Anmälningsavgiften brukar vara 500 kronor. 

Nordic Youth Conference 2022 äger rum 27 juni-1 juli i Finland. Information och anmälan hittar ni 
Här!

Nationella ungdomsträffar 2022

De nationella ungdomsträffarna genomförs en gång per termin på olika platser i Sverige. Syftet med träffarna är att medlemmarna i våra ungdomsgrupper ska få utbildning och inspiration, samt att de ska få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Arrangörer för de nationella träffarna är ungdomsrådet, tillsammans med personal från sekretariatet. 

Senast uppdaterad 2022-05-14