Text: Aktivism

Ungdomsträffar

Varje termin genomförs både regionala och nationella träffar för ungdomar inom Amnesty. En gång om året arrangeras också en nordisk ungdomskonferens. Dessa tillfällen erbjuder dig som ungdomsaktivist en möjlighet att lära dig mer om aktuella kampanjer, få inspiration i ditt fortsatta arbete samt lära känna fler ungdomar från andra grupper. 

Har du frågor om träffarna kontakta Agneta Khan (Verksamhetsutvecklare ungdom) på [email protected] (072-971 26 17).

Nordic Youth Conference 

Varje sommar arrangerar de nordiska sektionerna tillsammans en ungdomskonferens för unga aktivister. Du behöver vara aktiv i Amnesty och mellan 16-24 år för att delta. Svenska sektionen står för resa, mat och boende. Anmälningsavgiften brukar vara 500 kronor. 

Nationella ungdomsträffar 

De nationella ungdomsträffarna genomförs en gång per termin på olika platser i Sverige. Syftet med träffarna är att medlemmarna i våra ungdomsgrupper ska få utbildning och inspiration, samt att de ska få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Arrangörer för de nationella träffarna är ungdomsrådet, tillsammans med personal från sekretariatet. 

Senast uppdaterad 2022-08-30