Text: Aktivism

Ungdomsträffar

Varje termin genomförs både regionala och nationella träffar för ungdomar inom Amnesty. En gång om året arrangeras därtill en nordisk ungdomskonferens. Vid dessa tillfällen ges du som medlem inom Amnesty en möjlighet att lära dig mer om aktuella kampanjer, få inspiration i ditt fortsatta arbete samt knyta kontakter med ungdomar från andra grupper. Har du frågor om träffarna, vänd dig till Sara Bessa verksamhetsutvecklare ungdom sara.bessa@amnesty.se (0708-538182)

Träff för gruppsekreterare

Är du eller ska bli gruppsekreterare i en ungdomsgrupp? Kom på kvällsträff! Under kvällen kommer vi att prata om hur man kan organisera sig i en grupp, mötesteknik och att vara en ledare. Vi håller träffar i Sthlm , Göteborg och Malmö i mars.

Regionala ungdomsträffar

Regionala ungdomsträffar hålls oftast två gånger per termin. På grund av rådande omständigheter kommer träffarna detta år anordnas digitalt. Information om träffarna samt anmälningslänk skickas till alla berörda grupper via e-post, men ni hittar även datum för nästkommande träffar tillsammans med anmälningsformulär till respektive träff nedan! Vårens första träffar kommer alla hållas under vecka 7.

Nordöst (Stockholm) -  21/2. Anmäl dig HÄR.

Nordväst (Göteborg) - 20/2. Anmäl dig HÄR.

Syd (Malmö) -  18/2. Anmäl dig HÄR.

Nordic Youth Conference 2021

Varje sommar arrangerar de nordiska sektionerna tillsammans en ungdomskonferens för unga aktivister. Du behöver vara aktiv i Amnesty och mellan 16-24 år för att delta. Svenska sektionen står för resa, mat och boende. Anmälningsavgiften brukar vara 500 kronor. Sommaren 2021 blir konferensen digital och utan anmälningsavgift. 

Mer information om årets konferens finns här.

European Youth Meeting 2020

Svenska sektionen skickar varje sommar två erfarna aktivister till EYM. Mer info kring årets konferens kommer inom kort. 

Nationella ungdomsträffar 2021

De nationella ungdomsträffarna genomförs en gång per termin på olika platser i Sverige. Syftet med träffarna är att medlemmarna i våra ungdomsgrupper ska få utbildning och inspiration, samt att de ska få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Arrangörer för de nationella träffarna är ungdomsrådet, tillsammans med personal från sekretariatet. 

Vårens nationella ungdomsträff äger rum den 24-25 april och kommer vara digital.
Anmäl dig här senast 14 april!

Är du aktivist och tar studenten? 

Är du en av våra fina ungdomsaktivister som tar studenten i år? GRATTIS! Signa upp dig HÄR så skickar vi hem en studentpresent till dig! 

Vi hoppas förstås att du vill fortsätta ditt engagemang i Amnesty även om du slutar i din ungdomsgrupp.
Kontakta Sara Bessa, Nationell verksamhetsutvecklare ungdom, om du vet redan nu att du vill fortsätta vidare i en annan grupp eller med något annat spännande uppdrag!