Text: Aktivism

Kalendarium

Intresserad av våra utbildningar och möten? Här hittar du en sammanställning över vad som är på gång.

Utbildningar och möten 2022

12/10 2022 - Digital Amnesty A 

Amnesty A är den första delen av vår utbildningsserie Amnesty A & B och riktar sig primärt till dig som är ny aktivist i Amnesty, eller dig som bara är nyfiken på Amnesty och hur en kan engagera sig. Under utbildningen går vi igenom grunderna i Amnesty som organisation och vad aktivism innebär för oss.  

Har din grupp nya medlemmar som ännu inte gått utbildningen? Eller känner du någon du tror skulle vara intresserad av att bli aktivist? Glöm inte tipsa dem! 

 • Datum: onsdag 12 oktober
 • Tid: kl 18.00- ca 19.30
 • Plats: Google Meet
 • Språk: Svenska 

Anmäl dig här senast den 12 oktober kl 12.00. 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Karin Danelius på karin.danelius@amnesty.se 

18/10 2022 - Möte om aktuella frågor i Amnesty

Den 18 oktober har du möjlighet att träffa ordförande Parul Sharma och generalsekreterare Anna Johansson, på ett webbinarium. På mötet får du möjlighet att uppdatera dig om aktuella diskussioner och beslut från det internationella årsmötet, vad som händer globalt i rörelsen och vilka frågor styrelsen ser som prioriterade för Amnesty Sverige framöver. 

 • Datum: 18 oktober
 • Tid: 18.00 - 19.30
 • Plats: Google Meet

Anmäl dig här! (Länk till mötet kommer att skickas ut efter att du anmält dig).

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Lina Jakobsson på lina.jakobsson@amnesty.se 

27/10 2022 - Digital Amnesty B

Amnesty B är fortsättningsdelen i vår introduktionsutbildning och riktar sig till dig som redan gått Amnesty A och är aktivist i någon av våra engagemangsformer. 

Under utbildningen tittar vi närmare på bl a Amnestys åtagande och arbetsmetoder, jämlikhetsarbete, verksamhetsstrategi och hur du som medlem kan påverka verksamheter. 

Syftet med Amnesty B är att du som deltagare ska få all den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna få ut det mesta av ditt engagemang. Vi ser därför att det är en utbildning alla aktiva medlemmar bör ha gått. 

 • Datum: onsdag 27 oktober
 • Tid: kl 18.00- ca 19.30
 • Plats: Google Meet
 • Språk: Svenska 

Anmäl dig härsenast den 27 oktober kl 12.00. 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Karin Danelius på karin.danelius@amnesty.se 

9/11 2022 -  Digital Amnesty A ENGLISH

Amnesty A is primarily for new activists within Amnesty, or for those who just want to know more about Amnesty International Sweden and how one can get involved. Amnesty A is the first part of our introductory training series Amnesty A & B and focuses on the basics of Amnesty as an organization and what you can do as an activist. 

Does your group have new members who have not yet completed the training? Or do you know someone who you think would be interested in becoming an activist? Don't forget to tell them to sign up!

 • Date: November 9
 • Time: 18.00 - 19.30
 • Place: Google Meet
 • Language: English

Remember to sign up for the training here. Registration closes at 12.00 November 9.

Questions? Contact Karin Danelius, karin.danelius@amnesty.se

12-13/11 2022 - Aktivistseminariet 

 Aktivistseminariet är en nationell helgträff i Stockholm som riktar sig till alla aktivister. Det är ett tillfälle att träffa och lära känna andra aktivister, öka kunskapen om Amnestys arbete samt fylla på med ny energi till den fortsatta kampen för rättvisa och jämlikhet i och utanför Sverige. 

Som deltagare kommer du erbjudas seminarier, workshops och panelsamtal som alla tar avstamp i vår nya verksamhetsstrategi där jämlikhetsarbete, rätten att protestera och klimaträttvisa är stora fokusområden. Vi kommer även titta närmare på olika påverkansmetoder i syfte boosta vår aktivism. 

Aktivistseminariet i korthet:
 • Klimaträttvisa
 • Rätten att protestera
 • Jämlikhetsarbete
 • Skriv för Frihet 2022

Amnesty bekostar boende och mat. Deltagare bekostar sin egen resa (Amnesty kan bistå vid behov). 
Läs mer om innehåll och praktiska detaljer i 
anmälningsformuläret eller på denna sida

Datum: 12-13 november 2022
Plats: Ersta konferens, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig  här senast den 9 oktober. 
OBS: Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 

Frågor? Kontakta Marianne Gyllenpistol, marianne.gyllenpistol@amnesty.se / 070-744 57 93, eller Karin Danelius, karin.danelius@amnesty.se / 070-197 44 77

5/12 2022 - Digital Amnesty A 

Amnesty A är den första delen av vår utbildningsserie Amnesty A & B och riktar sig primärt till dig som är ny aktivist i Amnesty, eller dig som bara är nyfiken på Amnesty och hur en kan engagera sig. Under utbildningen går vi igenom grunderna i Amnesty som organisation och vad aktivism innebär för oss.  

Har din grupp nya medlemmar som ännu inte gått utbildningen? Eller känner du någon du tror skulle vara intresserad av att bli aktivist? Glöm inte tipsa dem! 

 • Datum: måndag 5 december
 • Tid: kl 18.00- ca 19.30
 • Plats: Google Meet
 • Språk: Svenska 

Anmäl dig här senast den 5 december kl 12.00. 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Karin Danelius på karin.danelius@amnesty.se 

14/12 2022 - Digital Amnesty B

Amnesty B är fortsättningsdelen i vår introduktionsutbildning och riktar sig till dig som redan gått Amnesty A och är aktivist i någon av våra engagemangsformer. 

Under utbildningen tittar vi närmare på bl a Amnestys åtagande och arbetsmetoder, jämlikhetsarbete, verksamhetsstrategi och hur du som medlem kan påverka verksamheter. 

Syftet med Amnesty B är att du som deltagare ska få all den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna få ut det mesta av ditt engagemang. Vi ser därför att det är en utbildning alla aktiva medlemmar bör ha gått. 

 • Datum: onsdag 14 december
 • Tid: kl 18.00- ca 19.30
 • Plats: Google Meet
 • Språk: Svenska 

Anmäl dig här senast den 14 december kl 12.00. 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Karin Danelius på karin.danelius@amnesty.se