Text: Aktivism

Kalendarium

Intresserad av våra utbildningar och möten? Här hittar du en sammanställning över vad som är på gång.

Utbildningar och möten 2020

Slåss för mänskliga rättigheter i social och lokal media!

Under hösten erbjuder vi en digital utbildningsserie i fyra delar med syfte att öka aktivitet, kvalitet och samverkan i sociala och lokala medier. 

Utbildningarna genomförs digitalt av Amnestys personal från kommunikationsavdelningen. Två av utbildningstillfällena fokuserar på olika sociala medier och två på att vända sig till lokal media. För utbildningarna i sociala medier ser vi gärna att ni har lite förkunskaper och gärna har eller planerar att ha närvaro i sociala medier i Amnestys namn (att din grupp har ett konto helt enkelt). Det går bra att anmäla sig till ett eller flera utbildningstillfällen, vi har plats för max 15 deltagare per träff. Träffarna varvar föreläsning och workshop och förutsätter att du har en dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Utbildningarna sker på svenska.

Datum och innehåll för utbildningarna:

Torsdag 3/12 kl 18-20 Maxa Amnestys medverkan i lokalmedia - från kontakt till intervju. Vi går igenom hur media och lokal media fungerar -vilka behov, vinklar och nyheter påverkar möjligheten att synas? Vi går igenom hur media blir intresserade, hur man kontaktar en redaktion och vad som fungerar. Vi kommer också gå igenom hur en intervju går till och vad du ska tänka på i olika typer av intervjuer. Du kommer få konkreta tips - och vi kommer öva!

Häranmäler du dig till utbildningarna!

Amnestys grundutbildning!

Vår grundutbildning riktar sig primärt till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet.  I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete.

Amnesty A
Datum: den 3 december
Tid: 18:15 - 20.30
Plats: digitalt 

Instruktioner om hur du deltar kommer till anmälda några dagar innan utbildningstillfället. Annmäl dig här!

Amnesty's basic education!

Amnesty A is mainly for new activists within Amnesty, or for those who are on their way into our organisation. In the first part we will focus on Amnesty's vision, which questions we work with and what methods we use in our work. The education will be given in both english and swedish at different occasions - you can choose the date that suits you the best. 

Instructions on how you participate will be sent to you a few days before the education.

Date: 10 december

Time: 18.15

Place: Digital

Sign up here!

If you have any further questions or thoughts, feel free to contact us. 

Fartun Andersson Ramnemo, Operations Developer Activism Syd 

fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se

Tel: 070 9144152

Utbildningar i motionsskrivning och påverkan

Beredningskommittén vill uppmuntra idéer och tankar och förvandla dem till handling genom att genomföra två digitala utbildningsinsatser i januari.  Utbildningen handlar om intern påverkan, demokratiska processer och hur man skriver en motion som har potential att röstas igenom på årsmötet i maj. Mer information om att skriva motioner hittar ni på här på medlemssidorna. 

När?

Lördag den 16 januari kl 14.00 och onsdag 20 januari 18.30. Du anmäler dig här!

Frågor om utbildningen mejlas till bk@amnesty.se.