Text: Aktivism

Kalendarium

Intresserad av våra utbildningar och möten? Här hittar du en sammanställning över vad som är på gång.

Insats 2023

Nästa nummer utkommer den 1 mars. 

Utbildningar och möten 2023

Grundutbildning i asylrätt Stockholm 28-29 januari 2023 och i Malmö 22-23 april 2023

Amnestys grundutbildning i asylrätt ger en överblick av den internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och hur Amnesty arbetar med dessa frågor. Utbildningen är en förutsättning för att arbeta som flykting- och migrationssamordnare eller förvarsbesökare inom Amnesty, men också ett bra sätt för medlemmar att få mer kunskap på området. Utbildningen hålls i regel två gånger per termin (deltagande på distans är ej möjligt) och är öppen för alla medlemmar inom Amnesty och förutsätter god förståelse för svenska då båda kursdagarna hålls enbart på svenska. Utbildningen tar upp:

  • Flyktingsituationen i världen
  • Den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument
  • Europarådets arbete och arbetet i Europadomstolen
  • EU och det gemensamma europeiska asylsystemet. 
  • Den svenska asylprövningen - vad händer när en person söker asyl i Sverige? 

Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen.

Har du frågor om utbildningen kontakta Emma Olsson (08-729 02 13, [email protected]) eller Madelaine Seidlitz (08-729 02 51, [email protected]).

Anmälan för utbildningen i Stockholm är stängd! För att sätta upp dig på väntlista för det fall att det blir avhopp, kontakta Emma eller Madelaine.

Anmälan till utbildning i Malmö 22-23 april 2023: