Text: Aktivism

Flykting- och migrationssamordnare

En flykting- och migrationssamordnare har specialkunskaper inom flykting- och migrationsfrågor och agerar som en resurs både till distrikten och till sektionen som helhet. Till exempel kan man arrangera seminarier, filmkvällar, debatter och andra aktiviteter. Man deltar också i planeringen av Amnestys kampanjer på detta område.

Som flykting- och migrationssamordnare får man kontinuerligt stöd från sekretariatet och vi anordnar också två nationella möten per år, ett tillsammans med medlemmarna i förvarsgrupperna och ett enbart med flykting- och migrationssamordnarna. Under dessa möten får man påfyllning och information om aktuella frågor på området, vi diskuterar och samordnar vårt arbete och delar med oss av våra erfarenheter. Det är jättebra om man är flera flykting- och migrationssamordnare i varje distrikt som kan arbeta tillsammans. Det är såklart också jättebra att ha kontakt med flykting- och migrationssamordnare från alla delar av landet för att bolla idéer och få inspiration till aktiviteter.

Flykting- och migrationssamordnare kan man ansöka om att få bli efter att man gått en grundutbildning i asylrätt. Det är de två anställda på sekretariatet som arbetar med flykting- och migrationsfrågor som tillsammans med två nuvarande flykting- och migrationssamordnare som i samråd beslutar om vilka som får uppdraget. Det vi tittar på är bland annat tidigare erfarenheter av att arbeta med dessa frågor, intresse och engagemang.