Text: Aktivism

Distrikt

Här hittar du som är aktiv på distriktsnivå information om vilken roll distrikten har i Amnesty som organisation, tips på hur du eller ni kan komma igång med ert arbete och kontaktuppgifter till personer som kan bistå med mer information.

Vad är ett distrikt?

Ett distrikt är ett geografiskt område inom vilket aktivisterna har möjlighet att samverka, utvecklas och bidra till ett effektivt människorättsarbete på olika sätt. I Sverige finns 18 distrikt av olika storlek och med olika karaktär.

Ett distrikt består av en distriktsstyrelse, arbetsgrupper, ungdomsgrupper, kampanjnätverk, enskilda personer som leder, planerar och samordnar aktivisternas arbete i distriktet - kort sagt alla som är medlemmar och bidrar till att leda Amnestys arbete framåt på lokal nivå!

Distrikten ser väldigt olika ut, en del distrikt har många grupper och har specialiserat sig på att samarbeta både i det utåtriktade kampanjarbetet och internt för att stärka strukturerna, andra arrangerar gemensamma utbildningar men en del distrikt består i praktiken av en eller två grupper med lite samverkan. Här hittar du en karta över Amnestys organisation där du kan se hur distrikten hänger ihop med övriga organisationen.

Du som aktiv på distriktsnivå fyller en viktig uppgift i Amnestys arbete för mänskliga rättigheter, här finns viktig information som kan underlätta ditt arbete i distriktet:

Vad är meningen med distrikten?

Ibland kan det vara svårt att komma igång med verksamheten i distriktet om många är nya. Då kan det vara lämpligt att börja titta på vad distriktens uppgift egentligen är och vilken roll i organisationen distrikten förväntas fylla.

Vem behövs i ett distrikt?

För att ett distrikt ska kunna uppfylla allt som gör ett distrikt till en aktiv kraft i organisationen behövs det hängivna medlemmar som vet vad de förväntas göra. Här hittar du både information om absolut nödvändiga poster och andra viktiga uppdrag för att distrikten ska fungera så bra som möjligt. Du hittar också tips och ideer på hur man kan komma igång med sitt nya uppdrag.

I högernavigationen hittar du information och tips om vilka förväntningar man kan ha på de aktiva inom en distriktsstyrelse eller på ett distriktsombud. För att kunna fördela roller och driva arbetet framåt är det viktigt att planera verksamheten, vad man vill uppnå, hur, varför och ungefär när det ska ske.

Distriktsstyrelsen

Styrelsen är en grupp valda ledamöter som svarar för styrningen i distriktet. En styrelse består av en ordförande, en kassör och minst en ledamot och väljs på distriktets årsmöte. Om det finns fler personer i distriktsstyrelsen är det bra om dessa har tydliga ansvarsuppdelningar. En styrelse kan exempelvis bestå av: