Text: Aktivism

Kassör

Kassören har tillsammans med distriktsombudet ansvar för distriktets ekonomi. Distriktets ekonomi ska bokföras och revideras. Verksamhetsåret ska vara den 1 januari-31 december. Distriktet ska årligen rapportera följande ekonomiska uppgifter till svenska sektionen.

I den årliga eknomiska redovisningen ska följande punkter redovisas:

Tips:  

Det är roligare att vara kassör om det finns pengar i distriktet. Utse någon som är insamlingsansvarig och som kan initiera insamlingar och som tillsammans med kassören kan fundera kring vad i verksamheten som kostar och vad som kan dra in pengar.

Om man har bra verksamhetsidéer så kan man söka pengar från sekretariatet för detta, även resor till utbildningar går att äska pengar för. Starta ett kassörsnätverk för kassörer i distriktets grupper, en möjlighet att utbyta erfarenheter och kan vara värdefullt under tex arbetet med ekonomisk årsredovisning och för att underlätta kassörernas löpande arbete.

För mer om distriktets ekonomi se punkt 7 i distriktens standarstadgar under rubriken Mallar