Text: Aktivism

Tips, råd och stöd

Att arbeta för mänskliga rättigheter är inte nödvändigtvis enkelt. Men som tur är har vi en mängd stödfunktioner inom Amnesty som förser våra medlemmar med information, instruktioner, utbildning och ekonomiskt stöd. Dessutom kan ni alltid vända er till personalen på sekretariatet om ni behöver hjälp med något.

Insats

Först och viktigast: Det månatliga utskicket Insats är svenska Amnestys huvudkanal för information till aktivister. Insats skickas normalt den första onsdagen i varje månad till kontaktpersoner för alla grupper och distrikt inom Amnesty. Det finns även tillgängligt för alla på aktivistportalen. I Insats hittar ni information om kommande kampanjer och aktiviteter, utbildningar, aktuell information, instruktioner och tips. 

Alla grupper och distrikt behöver fungerande rutiner för att ta till sig informationen i Insats. Hur ni gör bestämmer ni bäst själva. Vissa grupper går igenom informationen under möten, i vissa grupper vidarebefordrar gruppsekreteraren informationen till alla i gruppen vi epost, i andra grupper ansvarar varje medlem själv att ta till sin informationen via aktivistportalen.

Aktivistportalen

Aktivistportalen kompletterar informationen i Insats. Här finns information och material till våra kampanjer och aktioner, samt instruktioner för Amnestys vanligaste aktiviteter. Det är också i reegel via aktivistportalen ni anmäler er till kampanjer eller utildningar, samt beställer material.

Sekretariatet

Amnestys sekretariat ligger på Alsnögatan 11 i Stockholm. Vi har även lokala kontor i Göteborg (Haga Östergata 30) och Malmö (Ledebursgatan 5). Flera anställda arbetar helt eller delvis med att ge stöd till aktiva medlemmar. Söker du efter en specifik anställd på något av kontoren och inte hur du når den får du hjälp via vår reception, tel 08-729 02 00.

Utbildningar

Varje år arrangerar Amnesty ett stort antal utbildningar för aktiva medlemmar. Det kan handla om utbildning inför en specifik kampanj, Amnesty ABC som främst riktar sig till nya medlemmar eller utbildningar för personer med särskilda uppdrag inom organisationen, till exempel gruppsekreterare eller flykting- och migrationssamordnare. Vår största utbildning är Aktivistseminariet, som brukar hållas i oktober och samla omkring hundra deltagare varje år.

Ekonomiska bidrag

Som aktiv medlem inom Amnesty man vara medlem i svenska sektionen (eller någon annan Amnestysektion), vilket kostar 20 kr per månad. Den avgiften är personlig. Därefter är vår utgångspunkt att organisationen ska stå för alla övriga kostnader kopplade till arbetet i Amnesty.

Redovisningsgrupper finansierar primärt sin verksamhet via egen insamling. De kan även ansöka om aktiviteetsbidrag från sektionen för större aktiviteter och projekt.

Sektionsgrupper inom Amnesty finansierar sin verksamhet via ett årligt verksamhetsbidrag på 2 000 kronor. Liksom alla andra grupper kan de också ansöka om aktivitetsbidrag för kostnader som inte kan täckas via verksamhetsbidraget.

Gruppdynamik

Att få en Amnestygrupp att fungera långsiktigt kräver en fungerande samordning, en funktionell roll- och arbetsfördelning i gruppen, en genomtänkt idé för hur gruppen skapar trivsel och en positiv gruppdynamik, samt ett visst mått av ordning och reda. Det finns tyvärr inga universallösningar som fungerar i alla grupper, utan varje grupp måste hitta fram till sitt eget sätt att arbeta.

Skulle er grupp ha stora problem och löpa risk att läggas ner så rekommenderar vi alltid att ni kontaktar er verksamhetsutvecklare för att få hjälp. Under åren har vi från sekretariatets sida hjälpt grupper och distrikt med både stort och smått, allt från att föreslå en bättre arbetsfördelning eller hjälpa grupper med deras rapportering till att lösa konflikter mellan medlemmar. Dra nytta av den hjälp som finns!