Text: Aktivism

Tips, råd och stöd

För att komma igång och underlätta ert arbete för mänskliga rättigheter finns viktiga informationskanaler, verktyg och kontaktpersoner. Här hittar ni tips och tricks att ha med i er verksamhet!

Insats

Först och viktigast: Det månatliga utskicket Insats är svenska Amnestys huvudkanal för information till aktivister. Insats skickas normalt den första onsdagen i varje månad till kontaktpersoner för alla grupper och distrikt inom Amnesty. Det finns även tillgängligt för alla på aktivistportalen. I Insats hittar ni information om kommande kampanjer och aktiviteter, utbildningar, aktuell information, instruktioner och tips. 

Alla grupper och distrikt behöver fungerande rutiner för att ta till sig informationen i Insats. Hur ni gör bestämmer ni bäst själva. Vissa grupper går igenom informationen under möten, i vissa grupper vidarebefordrar gruppsekreteraren informationen till alla i gruppen vi epost, i andra grupper ansvarar varje medlem själv att ta till sin informationen via aktivistportalen.

Aktivistportalen

Aktivistportalen kompletterar informationen i Insats. Här finns information och material till våra kampanjer och aktioner, samt instruktioner för Amnestys vanligaste aktiviteter. Det är också i regel via aktivistportalen ni anmäler er till kampanjer eller utildningar, samt beställer material.

Sekretariatet

Amnestys sekretariat ligger på Alsnögatan 11 i Stockholm. Vi har även lokala kontor i Göteborg (Haga Östergata 30) och Malmö (Ledebursgatan 5). Flera anställda arbetar helt eller delvis med att ge stöd till aktiva medlemmar. Söker du efter en specifik anställd på något av kontoren och inte hur du når den får du hjälp via vår reception, tel 08-729 02 00.

Utbildningar

Som stöd inför och under ens engagemang finns ett utbud av olika utbildningar. Exempelvis finns vår grundutbildning Amnesty ABC som först och främst riktar sig till nya medlemmar, eller mer rollspecifika utbildningar och kampanjutbildningar. Håll er uppdaterade om kommande utbildningar i Insats!

Ekonomiska bidrag

Som aktiv medlem inom Amnesty man vara medlem i svenska sektionen (eller någon annan Amnestysektion), vilket kostar 20 kr per månad. Den avgiften är personlig. Därefter är vår utgångspunkt att organisationen ska stå för alla övriga kostnader kopplade till arbetet i Amnesty.

Redovisningsgrupper finansierar primärt sin verksamhet via egen insamling. De kan även ansöka om aktivitetsbidrag från sektionen för större aktiviteter och projekt.

Sektionsgrupper inom Amnesty finansierar sin verksamhet via ett årligt verksamhetsbidrag på 2 000 kronor. Liksom alla andra grupper kan de också ansöka om aktivitetsbidrag för kostnader som inte kan täckas via verksamhetsbidraget.

Kontakt 

Vid frågor, funderingar eller dylikt finns er lokala verksamhetsutvecklare till stöd. Du hittar kontaktuppgifter till verksamhetsutvecklaren för ditt distrikt här.