Text: Aktivism

Kontakt

På Amnestys sekretariatet finns personal som jobbar med att ge stöd till aktivister, till exempel regionala kampanjledare, verksamhetsutvecklare och en nationell ungdomssamordnare. Flera praktikanter deltar också i arbetet. Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Vem är kontaktperson för mitt distrikt?

Amnesty i Sverige är uppdelat i tre regioner; nordöst, nordväst och syd. Här är vi som jobbar med aktivism och kampanjer.

Team Nordöst 

Distrikt: Stockholm, Uppsala, Östergötland/Södra Sörmland, Mälardalen, Gästrikland/Dalarna, Södra Norrland, Västerbotten

Karin Danelius
Verksamhetsutvecklare nordöst

070-197 44 77, karin.danelius@amnesty.s
e

Makda Tesfamichael 
Kampanjledare nordöst
073-310 15 21, makda.tesfamichael@amnesty.se

Team Nordväst

Distrikt: Göteborg, Örebro, Skaraborg, Älvsborg/Bohuslän, Värmland/Dalsland, Norrbotten

Julia Karlsson
Regional verksamhetsutvecklare
070-914 46 81, julia.karlsson@amnesty.se

Karin Ledin da Rosa
Kampanjledare nordväst

070 - 987 04 65
, karin.darosa@amnesty.se

Team Syd

Distrikt: Jönköping, Skåne/Blekinge, Halland, Kalmar/Kronoberg, Gotland

Christoffer Wisberg
Verksamhetsutvecklare syd
070 987 04 63
, christoffer.wisberg@amnesty.se 

Marianne Gyllenpistol
Kampanjledare syd 
070-744 57 93, marianne.gyllenpistol@amnesty.se

Vi som jobbar nationellt

Sara Bessa
Verksamhetsutvecklare Ung Aktivism

0
72-307 70 31, sara.bessa@amnesty.se

Hilda Forssell
Nationell kampanjledare
0709- 83 92 23, hilda.forssell@amnesty.se

Gustaf Hedman
Chef, aktivistgruppen
070-987 04 67, gustaf.hedman@amnesty.se