Text: Aktivism

Kontakt

På Amnestys sekretariatet finns personal som jobbar med att ge stöd till aktivister, till exempel regionala kampanjledare, verksamhetsutvecklare och en nationell ungdomssamordnare. Flera praktikanter deltar också i arbetet. Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Vem är kontaktperson för mitt distrikt?

Amnesty i Sverige är uppdelat i tre regioner; nordöst, nordväst och syd. Här är vi som jobbar med aktivism och kampanjer.

Team Nordöst 

Distrikt: Östergötland/Södra Sörmland, Mälardalen, Stockholm, Uppsala, Gästrikland/Dalarna, Södra Norrland, Västerbotten

Karin Danelius
Verksamhetsutvecklare nordöst

070-197 44 77, karin.danelius@amnesty.s
e

Sanna Blomgren
Kampanjledare nordöst
070-987 04 63, sanna.blomgren@amnesty.se

Team Nordväst

Distrikt: Skaraborg, Göteborg, Örebro, Älvsborg/Bohuslän, Värmland/Dalsland, Norrbotten

Daniel Lundh
Verksamhetsutvecklare nordväst

070-914 46 81, daniel.lundh@amnesty.se

Olivia Linander
Kampanjledare nordväst

070-461 95 42, olivia.linander@amnesty.se

Team Syd

Distrikt: Skåne/Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar/Kronoberg, Gotland

Fartun Andersson Ramnemo
Verksamhetsutvecklare syd

070-914 41 52, 
fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se

Marianne Gyllenpistol
Kampanjledare syd 

070-744 57 93, marianne.gyllenpistol@amnesty.se

Vi som jobbar nationellt

Sara Bessa
Verksamhetsutvecklare Ung Aktivism

0
72-307 70 31, sara.bessa@amnesty.se

Karolina Pontén
Mobiliseringssamordnare 

073-310 15 21, karolina.ponten@amnesty.se

Gustaf Hedman
Chef, aktivistgruppen
070-987 04 67, gustaf.hedman@amnesty.se