Text: Aktivism

Kontakt

På Amnestys sekretariat finns personal som jobbar med att ge stöd till aktivister. Dessa ingår i engagemangsenheten och består av sju verksamhetsutvecklare med olika ansvarsområden samt en enhetschef. Praktikanter deltar också i arbetet. Nedan finner du uppdelningen och vilken verksamhetsutvecklare som ansvarar för vilka distrikt. Du är alltid välkommen att kontakta oss! Om du är osäker på vem du ska kontakta eller om din kontaktperson är ledig kan du alltid mejla till [email protected] som är vår gemensamma e-postadress.

I och med omorganisationen från 1 juni 2021 har rollerna som regional kampanjledare och ungdomssamordnare gått in i verksamhetsutvecklarrollerna. Det betyder att du nu kommer ha en lokal kontaktperson att vända dig till med alla dina frågor istället för som tidigare en verksamhetsutvecklare och en kampanjledare.


Vem är kontaktperson för mitt distrikt?


Malmö

I Malmö arbetar Nathalie Parra Jakupovic och Marianne Gyllenpistol. Nathalie är verksamhetsutvecklare och kontaktperson för Malmö, Lund, Halland, Jönköping, Kalmar-Kronoberg, Blekinge och övriga Skåne. Marianne är projektledare för förändringsarbetet kopplat till lokalföreningar.

Kontakt: 

Nathalie Parra Jakupovic
072-382 12 29, [email protected]

Marianne Gyllenpistol
070-744 57 93, 
[email protected]


Göteborg

I Göteborg arbetar Mohammed Ryback, Karin Ledin da Rosa och Clara-Nishani Holm. Mohammed är verksamhetsutvecklare och  kontaktperson för Göteborg, Värmland/Dalsland, Norra Älvsborg/Bohuslän, Skaraborg, Västerbotten, Södra Norrland och Norrbotten. Karin arbetar som verksamhetsutvecklare IAR. 

Kontakt:

Mohammed Ryback
070-914 46 81, 
[email protected]e

Karin Ledin da Rosa
070-987 04 65, 
[email protected]e


Stockholm

I Stockholm arbetar Agneta Khan som verksamhetsutvecklare ung aktivism och är kontaktperson för alla ungdomsgrupper. Agneta stöttar även ungdomsrådet och studentrådet. Ellinor Chamoun arbetar som verksamhetsutvecklare och är kontaktperson för Stockholm, Uppsala, Mälardalen, Gotland och Östergötland/Södra Sörmland, Örebro och Gästrikland/Dalarna. Maja Leijon Johnston är projektledare för sektionens årsmöte. 

Kontakt:

Agneta Khan
072-971 26 17, [email protected]

Ellinor Chamoun 
08-72 902 99, [email protected]

Maja Leijon Johnston
[email protected]