Text: Aktivism

Checklista till valberedningar

Valberedningen fyller en mycket viktig funktion i Amnestys arbete lokalt. De är länken mellan medlemmarna och de förtroendevalda i distriktet och det är deras uppgift att nominera kandidater till distriktsstyrelsen som kan leda och utveckla organisationen framåt.

Valberedningens uppdrag

En valberedning bör bestå av minst två personer, en person är samordnare. Det är valberedningens uppdrag att ta fram ett förslag till vilka som ska väljas till distriktsstyrelse samt revisor och presenterar detta förslag vid distriktets årsmöte. Valberedningen presenterar också övriga kandidater till distriktsstyrelsen som kan ha kommit in.

Valberedningen har, med start efter årsmötet, ett år på sig att hitta lämpliga kandidater till distriktsstyrelsen. De föreslagna kandidaterna ska vilja utveckla distriktets arbete utifrån Styrelsens roll och uppdrag. Se distriktets standardstadgar för styrelsens sammansättning.

När valberedningen nominerar och tar fram kandidater finns det frågor som är lämpliga att ta ställning till:
• Vilka ska sitta kvar?
• Om nuvarande styrelse skulle få önska vad de vill, hur skulle den styrelsen se ut?
• Hur ser behoven ut i styrelsen? Saknas det vissa funktioner i styrelsen? som tex. någon med kampanjerfarenhet?
• Hur ser de olika styrelseledamöternas rollbeskrivningar ut?
• Hur fungerar styrelsen? Är tex. ledamot och suppleant likvärdigt?

För att ge styrelsen förutsättningarna att göra ett bra jobb så tänk på sammansättningen i styrelsen:
• Finns det en spridning i ålder, erfarenhet och sysselsättning (till exempel arbetar alla ledamöter heltid eller finns det även ledamöter som är pensionärer eller studerar) ? Handledning mångfald

Förslag till tidsplan för valberedningens år

Valberedningen behöver börja sitt arbete i god tid för att ha marginal för avhopp men också för att ha möjlighet att göra ett så gediget arbete som möjligt.

Efter årsmötet (Februari-mars)
• Utvärdering för det gångna året
• Skicka en bekräftelse till kandidater som blivit valda men inte har varit på plats
• Kontaktuppgifter till de valda till styrelsens ordförande
• Överlämning (om valberedningen byts ut)
• Uppstart. Vilka sammanhang ska valberedningen delta på för att få bra överblick på distriktets aktivister. Fördela arbetsuppgifter och gör tidsplan (vem har kontakt med styrelsen, vem intervjuar kandidater osv.)

Aug/oktober
• Bered distriktets medlemmar på att det är dags att ge förslag på kandidater till styrelsen. Se till att sprida denna information ordentligt i de befintliga nätverken.
• Besök styrelsemöte
• Inventering i styrelsens sammansättning. Stämma av med styrelsen om vilka som vill fortsätta eller inte, samt vad de ser för behov.

Okt/Nov/December
• Ta fram kontaktuppgifter till intressanta kandidater genom att kontakta gruppsekreterare, sekretariatet och andra aktivister i distriktet. Se till att få kontakt med dessa tidigt. Se med fördel hela organisationen, någon ny i Amnesty kanske har erfarenhet som kompletterar de andra i styrelsen. Se också utanför organisationen
• Genomför intervjuer med kandidater. Valberedningen behandlar alla uppgifter de får konfidentiellt

Inför årsmötet
• Sammanställ valberedningens förslag i god tid till styrelsen för att ingå i möteshandlingarna (ska enligt standardstadgarna skickas ut en vecka innan årsmötet)

Årsmötet (innan 31 mars)
• Valberedningen ska presentera sina förslag till kandidater till styrelsen och revisorer samt andra förslag som kommit från medlemmar. Nomineringarna ska motiveras. Även de ledamöter som föreslås till omval ska motiveras av valberedningen
• Årsmötet väljer ledamöter till styrelsen och revisorer
• Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Mandatperioden är ett år (enligt distriktets standardstadgar)