Text: Aktivism

Förvarsbesökare

Amnestys förvarsgrupper besöker Migrationsverkets förvar för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Förvaren finns i Åstorp, Ljungbyhed, Göteborg, Flen, Märsta och Gävle. Som medlem i en förvarsgrupp är man en medmänniska som är där för att lyssna och prata med de förvarstagna som vill. Samtidigt hjälper man till att se till att de förvarstagnas rättigheter tillvaratas.

Uppdraget som förvarsbesökare är mycket tufft men givande. Det handlar om att möta människor som ofta kan må väldigt dåligt och som befinner sig i en utsatt och pressad situation. Många gånger kan samtalen handla om att förklara den svenska asylprocessen och informera om vilka rättigheter man har som förvarstagen. Som besökare är det därför viktigt att ha en grundläggande kunskap om asyl- och flyktingfrågor. 

Som medlem i en förvarsgrupp får man kontinuerligt stöd från sekretariatet. Efter varje besök skriver gruppen en rapport som sekretariatet svarar på. Varje år ordnar vi också två nationella möten för alla medlemmar i förvarsgrupperna tillsammans med flykting- och migrationssamordnarna. På dessa möten får man en chans att träffa grupperna som besöker förvar i andra delar av landet och dela med sig av sina erfarenheter. Vi arbetar även aktivt med handledning till förvarsbesökarna då uppdraget många gånger kan vara mycket svårt och krävande.

Att bli medlem i en förvarsgrupp kan man bli efter att man gått en grundutbildning i asylrätt. Det är de två anställda på sekretariatet tillsammans med två nuvarande flykting- och migrationssamordnare som i samråd beslutar om vilka som får uppdraget. Det vi tittar på är bland annat tidigare erfarenheter, lämplighet och gruppens totala sammansättning. Efter att man fått uppdraget måste man först gå en kort utbildning på förvaret som Migrationsverket ordnar innan man kan påbörja besök tillsammans med gruppen. Det finns också vissa formella krav man måste uppfylla, bland annat

- Fyllt 18 år

- Ha permanent uppehållstillstånd i Sverige


Det tar ofta en tid innan man blir varm i kläderna och känner sig trygg i uppdraget. Besöken sker ungefär två gånger i månaden och innan man ansöker ska man vara säker på att man är tillgänglig att besöka förvaret regelbundet. Uppdraget sträcker sig inledningsvis över ett år.