Text: Aktivism

Bildhantering

Riktlinjer

Amnesty Sverige har nu utvecklat nya riktlinjer för bildhantering. Dessa är bra att läsa igenom för alla som aktivt arbetar med bilder! I riktlinjerna för Amnesty Sveriges bildanvändning finns information om hur bilder, filmer och annat visuellt material ska användas i organisationens kommunikation. Syftet med riktlinjerna är att göra det lätt att jobba med bild och film på ett enhetligt och lagligt sätt, att visa Amnestys kärnvärden och att spegla vår grafiska profil. 

Här finns riktlinjerna: 

Lathund

Denna lathund går igenom de delar av riktlinjerna som är extra viktiga att hålla koll på. Det gäller både för när aktivister använder bilder i sitt arbete och sina kanaler, men också för hur sekretariatet ska kunna använda sig av det material (foto och film) som aktivister producerar och/eller skickar in! Lathunden informerar bland annat om användningen av Amnestys loggor, bildsamtycke för de som är med på bilden eller filmen, bildkreditering för personen som tagit bilder och hur vi arbetar med representation i bild och film. 

Här finns lathunden:

Consent form

Amnestys användning av bilder och filmer ska kännetecknas och genomsyras av alla människors lika värde. Det ska alltid finnas samtycke. Samtycke ska ges av personer som kan identifieras på bild och samtycket ska ges skriftligt. Vi samlar in samtycke genom så kallade “consent forms”. Genom att samla in mailadresser till de som är med på bilden kan de sedan signera sitt godkännande digitalt. Om vi inhämtat samtycke från samtliga personer som syns på bilden och upplyser om bildens förväntade syfte och användning kan vi spara bilden i en bildbank för framtiden. 

Ni skickar in mailadresser till personer som syns på bilden här:

E-mailadresser till bildsamtycke

Skicka sedan in bilden via mail till [email protected] och [email protected] efter att du fyllt i och skickat in formuläret, så ser vi till att ni får samtyckesblanketten via mail. Hör också av er till oss om ni önskar signera fysiskt istället för digitalt.