Text: Aktivism

Förberedelser inför ett informationspass

Att bli en bra informatör handlar mer än något annat om att vara väl förberedd. Har du en tydlig och genomtänkt idé om vad du ska säga - och hur du ska säga det - så är mer än halva jobbet gjort.

1. Syfte 

Uttala ett syfte med ditt informationspass - ju tydligare desto bättre! (Det är en bra idé att skriva ner syftet, för att tvinga sig själv att uttrycka det så tydligt som möjligt.) Tre lämpliga frågor att ställa sig är vad man vill att de som lyssnar ska kunna/veta, känna/tycka och göra efter att passet är klart. Det här är med god marginal den viktigaste delen av dina förberedelser, så slarva inte!

2. Passets beståndsdelar

Vad tänker du prata om eller göra under ditt pass? Dela in innehållet i tre olika “högar”:

3. Ljud och bild

Det är en stor fördel om du kan förstärka det du säger genom att använda en presentation, whiteboard, bilder, filmklipp, musik etc. Det är lättare att behålla lyssnarnas uppmärksamhet om man inte bara pratar.

4. Ordning och röd tråd

När du har ditt syfte klart för dig, vet vad du vill förmedla till lyssnarna och vilka metoder du vill använda, är det till sist dags att strukturera din presentation. En väl beprövad disposition, som du med fördel kan ha som utgångspunkt, ser ut så här:

Tänk på att din disposition troligen är mer tydlig och logisk för dig än dem som lyssnar. Tydliggör gärna din disposition för dem som lyssnar, och markera när du går från en typ av innehåll till en annan.

5. Retorik

Det går att skriva hela böcker om retorik, men förenklat är det konsten att nå fram med sitt budskap till den som lyssnar. Om det du ville säga är detsamma som det mottagaren har uppfattat, så har du lyckats! Retorikens tre viktigaste beståndsdelar är:

Huvuvudregeln är att presentera sitt innehåll i just den här ordningen. Retorik handlar om att både tala till mottagarens hjärna och hjärta, och är ett användbart redskap vid all kommunikation.