Text: Aktivism

Genomförande

Att hålla en lyckad presentation är inte en enkel uppgift. Men är du väl förberedd och vet hur du undviker de vanligaste fällorna har du alla förutsättningar att lyckas. Tänk också på att informatörsarbete (som så mycket annat) handlar om träning. Skulle det inte gå så bra som du hade tänkt dig, lär av dina misstag och se till att lyckas bättre nästa gång! 

1. Innan du börjar

Se till att vara i god tid. Du ska inte känna dig stressad när du inleder din presentation. Om du planerar att använda teknik av något slag ska du vara på plats i så god tid att du hinner kontrollera att allt fungerar, samt åtgärda eventuella problem om det skulle finnas några.

Se till att ordna rummet så som du vill ha det. Du kanske vill sätta upp en affisch eller “inreda” rummet på något annat sätt. Om det står en kateder eller liknande framför gruppen kan du flytta på den (du vill normalt sett inte ha något mellan dig själv och dem som lyssnar). Om de som ska lyssna sitter utspridda i rummet kan du be dem flytta ihop så att gruppen blir lättare att prata med. Tänk på att när det är du som ska prata är rummet “ditt”, och du ordnar det som du vill ha det.

2. Röst och kroppsspråk

Träffar du grupper upp till 25-30 personer behöver du normalt bara prata lite högre än i vanlig samtalston. Du behöver inte heller vanligen prata särskilt långsamt (om du inte pratar väldigt fort normalt sett). Däremot bör du tänka på att prata tydligare än du gör normalt. Har du en väldigt ljus röst kan det vara lämpligt att sänka den något, då ljusa röster ofta har svårt att nå fram i större grupper.

Vad gäller kroppsspråk är det viktigaste att du känner dig bekväm och att du har bra hållning. Se till att du har balans på båda fötterna (stå till exempel inte med benen korsade). Normalt sett vill du ha händerna framför dig när du pratar. Känns det obekvämt kan du hålla händerna bakom ryggen. Undvik att korsa armarna framför dig (ser defensivt och avvisande ut) eller att ha händerna i fickorna (ser oengagerat ut).

Ett bra kroppsspråk innebär att dina gester och ansiktsuttryck förstärker det du säger, och för de flesta kommer det naturligt utan att man behöver tänka särskilt mycket på det. En vettig utgångspunkt är att försöka känna sig som det man pratar om. Berättar du något roligt ska du känna att du har roligt. Berättar du något upprörande ska du känna dig upprörd. Då kommer normalt ett bra kroppsspråk “på köpet”.

3. Att hantera nervositet och besvärliga situationer

Det är - och ska vara - en anspänning att prata inför en grupp, och att känna sig nervös är naturligt. Tänk också på att det bara är en liten liten del av vad du känner som faktiskt märks. Om din nervositet gör att du kommer av dig eller stakar dig så gör en kort paus, ta stöd av dina anteckningar och hämta andan en kort sekund. Ett bra tips kan också vara att byta plats i rummet.

Om du får frågor du inte kan svara på är det inte något större problem. Ingen förväntar sig att du ska veta allt. Säg att du inte vet och bolla gärna tillbaka frågan till gruppen. Kanske kan någon annan ge ett bra svar. Får du kritiska frågor eller synpunkter, så försök vara så öppen som möjligt. Betona din egen/Amnestys ståndpunkt, men markera också om det finns någon del av kritiken du själv håller med om. Fråga också gärna efter synpunkter från andra i gruppen. Kritik kan ofta vara inledningen på ett intressant samtal.

Om någon tydligt visar sitt ointresse, till exempel genom att luta sig tillbaka på stolen och blunda eller genom att lägga sig över sin bänk, så är det bara att försöka ignorera det. Din uppgift som informatör är inte att nå fram till personer som är uppenbart ointresserade, utan att prata med dem som faktiskt vill lyssna.

Om någon stör eller är direkt otrevlig eller oförskämd bör du säga ifrån så vänligt som möjligt. Du ska absolut inte acceptera att bli illa behandlad, men du har heller inget att vinna på att bli arg eller att hamna i öppen konflikt med dem som lyssnar. De flesta situationer går bra att hantera om man är rak, tydlig och vänlig. Skulle det bli ohållbart får du helt enkelt avbryta passet och tacka för dig.

4. Efter du har avslutat

I samband med att du avslutar din presentation bör du alltid betona möjligheten att engagera sig i Amnesty. Se till att du har medlemsfoldrar till hands (lägg dem långt ifrån dörren - om någon är intresserad vill du inte att de bara tar en folder och går). Se alltid till att du har möjlighet att stanna kvar några minuter om någon vill prata.

Om du tror att det finns underlag att bilda en ny grupp, så var tydlig med den ambitionen. Allra bäst är om du redan under din presentation kan meddela tid/plats för ett första möte. Se till att du har rekryteringslistor där de som är intresserade kan ange namn, telefon och e-postadress.