Text: Aktivism

Mänskliga rättigheter

När Amnesty bildades 1961 var organisationens syfte att kämpa för personer som fängslats på grund av sina politiska åsikter eller sin religiösa tro.

Undan för undan har Amnestys arbetsområden därefter utvidgats, för att idag innefatta ett arbete för alla de rättigheter som finns i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra människorättsdokument.

Kunskap om mänskliga rättigheter är därför en förutsättning för att förstå, och fullt ut kunna delta i, Amnestys arbete.

Mänskliga rättigheter är ett begrepp som rymmer många olika aspekter. Det går inte att datera när de mänskliga rättigheterna skapades eller myntades och det finns heller ingen given definition av begreppet. Snarare är det en existensiell fråga, i likhet med t.ex. synen på kärlek, religion eller livets mening.

När man talar om de mänskliga rättigheternas ursprung handlar det alltså om att sortera vilka tankegångar som ryms inom begreppet, inte att presentera en upphovsman/kvinna eller en given ursprunglig uppfattning.