Text: Aktivism

Arbete gentemot media

Genom att uppmärksamma Amnestys rapporter, uttalanden och kampanjer i lokal media bidrar våra grupper och distrikt till att fler nås av vår information och våra budskap.

Att Amnestys verksamhet får genomslag i lokala tidningar, lokalradio/närradio och lokal TV är något som alla våra verksamheter kan bidra till. I menyn till höger hittar ni råd om hur ni skriver insändare/debattartiklar, hur ni tar kontakt med nyhetsredaktioner och vad som kan vara bra att tänka på i en intervjusituation.

När det gäller kontakter med nationella tv- och radiokanaler och de större tidningarna ligger huvudansvaret på sekretariatet.