Text: Aktivism

Arbete gentemot media

Genom att uppmärksamma Amnestys rapporter, uttalanden och kampanjer i lokal media bidrar våra grupper och distrikt till att fler nås av vår information och våra budskap.

Att Amnestys verksamhet får genomslag i lokala tidningar, lokalradio/närradio och lokal TV är något som alla våra verksamheter kan bidra till. I menyn till höger hittar ni råd om hur ni skriver insändare/debattartiklar, hur ni tar kontakt med nyhetsredaktioner och vad som kan vara bra att tänka på i en intervjusituation.

När det gäller kontakter med nationella tv- och radiokanaler och de större tidningarna ligger huvudansvaret på sekretariatet. Vill ni ta initiativ gentemot riksmedia, även om det gäller en debattartikel, är det därför viktigt att alltid göra en avstämning med pressansvarig eller någon annan på kontoret i förväg för att på så vis få vägledning, men också undvika att det krockar med något annat.

Har ni frågor som rör ert arbete gentemot media, till exempel om ni vill få synpunkter på en insändare eller vill få råd inför en intervju, kontakta gärna Ami Hedenborg eller Dusan Djuric som bägge arbetar med pressfrågor på sekretariatet, de nås på nr 070-433 09 16 och via ami.hedenborg@amnesty.se och dusan.djuric@amnesty.se