Text: Aktivism

Digital kommunikation

Amnestys grupper och distrikt har olika behov av att kommunicera externt och internt via digitala kanaler. Här hittar ni riktlinjer och tips.

Mer och mer av Amnestys kommunikation sker digitalt. Det är upp till varje grupp eller distrikt att hitta sina egna kanaler i den ständigt ökande floran av kanaler och medier. Här hittar ni våra riktlinjer vad gäller kommunikation via Facebook, Twitter och Instagram.

Svenska sektionen har i dagsläget inga instruktioner vad gäller intern kommunikation via digitala kanaler. Det står er alltså fritt att använda Facebook, Google Drive, Box eller andra funktioner i ert interna arbete - detta självklart med förutsättningen att er interna kommuniaktion endast är tillgänglig för era medlemmar.

Har ni frågor om vad ni får, kan och bör göra i sociala medier och digitala kanaler, kontakta er verksamhetsutvecklare