Text: Aktivism

Föreläsningar och panelsamtal

En bra metod att skapa uppmärksamhet och fördjupad förståelse är att arrangera en föreläsning eller ett panelsamtal. Själva arrangemangen är oftast inte så komplicerade. Däremot underskattar många vilket arbete som krävs för att skapa uppmärksamhet för evenemanget och få folk att vilja komma dit. 

Här är en enkel checklista som ni kan använda i er planering. 

1. Det första ni bör fråga er är vad syftet är med er aktivitet. Vilket tema/innehåll vill ni uppmärksamma? Ska den vara undervisande, ska den skapa debatt kring en politisk fråga, ska den ha ett mobiliserande syfte, eller bara vara intressant? Vilket format tänker ni er (föreläsning, intervju, samtal, debatt etc). Det är en fördel om ni har en bild av vilken huvudsaklig målgrupp ert evenemang vänder sig till. Formulera gärna tydliga mål för er aktivitet, exempelvis kring hur många deltagare/lyssnare som ska komma eller vilken uppmärksamhet ni ska få i lokal media. 

2. Bestäm tid och plats/lokal. Var noga med att ta reda på vad som gäller kring teknikaliteter som tillgång till mikrofoner/ljud, projektor och annan utrustning. Fundera också kring vad ni kan göra för att utsmycka lokalen så att den präglas av just ert evenemang.

3. Kontakta föreläsare/medverkande och eventuell moderator. Kontakta gärna Amnestys sekretariat om ni vill få tips på personer som ni skulle kunna bjuda in.  

4. Gör en "marknadsföringsplan" för ert event och börja i god tid med att göra utskick, affischera, sprida information via sociala medier, dela ut flygblad och prata med intresserade. Dra gärna nytta av kalendarier eller andra verksamheters nätverk. Räkna med att ni kommer behöva marknadsföra ert evenemang i flera omgångar - inte bara vid ett tillfälle. Kontakta också gärna Amnestys sekretariat och diskutera möjligheten att göra ett riktat e-postutskick till Amnestymedlemmar på er ort. 

5. Bestäm tidigt i processen om ni ska bjuda på mat/tilltugg/dryck. Gör en noggrann plan för var servering ska ske, tillgång till glas/tallrikar, hantering av skräp etc.

6. Kontakta gärna lokal media och be dem uppmärksamma ert evenemang. Se gärna över era möjligheter både vad gäller tidningar, radio och TV. Tänk också på att ett evenemang kan vara intressant för media såväl före som efter det genomförs.

7. Gör en tydlig ansvarsfördelning och ett detaljerat körschema för själva genomförandet. Ta hänsyn till att situationen.

8. Glöm inte att tacka era medverkande med en present, ett tackkort eller ett samtal efter evenemanget. 

9. Fundera noga igenom vilken typ av uppföljning ni kan göra för att bibehålla/stärka kontakten med dem som kommit till ert evenemang. Till exempel genom att göra er tillgängliga för samtal efter evenemanget, bjuda in till ett möte eller att skicka uppföljande information.

10. Utvärdera ert evenemang noga! Skriv ner vilka lärdomar ni dragit och vad ni bör göra annorlunda nästa gång. Ta gärna tillfället i akt att fira en väl utförd arbetsinsats och ett bra resultat!