Text: Aktivism

Amnestys bakgrund

En dag, när den brittiske advokaten Peter Benenson var på väg till jobbet läste han en tidningsartikel om två portugisiska studenters öde. De hade suttit på en resturang i Lissabon, höjt sina glas och skålat för friheten. Kort därefter greps de och dömdes till 7 års fängelse.

I diktaturens Portugal var det ett brott att yttra ordet frihet. Benenson blev mycket upprörd och började fundera över hur man skulle gå till väga för att påverka förtryckarregimer, som den portugisiska, och få dem att frige de personer som fängslats av politiska eller religiösa skäl.

Tillsammans med några andra personer organiserade Benenson en årslång kampanj, ”Vädjan om amnesti” 1961. Syftet var att dra uppmärksamhet till världens politiska fångar och bombardera myndigheterna med protestbrev. Kampanjens startskott var en artikel med rubriken ”De glömda fångarna” som publicerades i tidningen The Observer den 28 maj 1961. Artikeln, som uppmanade folk att protestera mot att människor fängslas till följd av sin politiska eller religiösa övertygelse, fick internationell spridning. Och ett enormt gensvar.

Den inledande meningen i artikeln äger sin giltighet än i dag, årtionden efter det att den skrevs:
”Slå upp din tidning vilken dag som helst i veckan och du kommer att finna en rapport från någonstans i världen om någon som fängslats, torterats eller avrättats därför att hans regering inte accepterar hans åsikter eller religion.”

Inom en månad hade läsarna skickat tusental brev och erbjudanden om praktisk hjälp. Uppmuntrad av det stöd han erhållit tog Benenson nästa steg i kampanjen och grundade en ny internationell rörelse - Amnesty International.

Inom ett år hade rörelsen skickat delegationer till fyra länder för att vädja för fångar och man hade tagit upp 210 vädjandefall. Medlemmarna hade organiserat nationella avdelningar i sju länder. Den svenska sektionen av Amnesty International bildades 1964 av advokaten Hans Göran Franck och författaren Pär Wästberg. Samma år startades den första amnestygruppen i Stockholm.

Då, för flera årtionden sedan, fanns det de som avfärdade Amnesty som ”en av vår tids större dårskaper”. Tanken på att vanliga människor utan politisk och ekonomisk makt skulle kunna förändra brutala regimers handlande var naiv, ja näst intill löjeväckande. Men det var det folkligt förankrade agerandet från ”vanliga” människor världen över som skulle komma att bli Amnestys styrka. Och idag råder det inte längre något tvivel om att Amnestys arbete ger resultat!