Text: Aktivism

Kontakt

På Amnestys sekretariatet finns personal som jobbar med att ge stöd till aktivister. Dessa ingår i engagemangsgruppen och består av sex verksamhetsutvecklare med olika ansvarsområden samt en gruppchef.  Flera praktikanter deltar också i arbetet. Nedan finner du uppdelningen och vilken verksamhetsutvecklare som ansvarar för vilka distrikt. Du är alltid välkommen att kontakta oss!

I och med omorganisationen från 1 juni 2021 har rollerna som regional kampanjledare och ungdomssamordnare gått in i verksamhetsutvecklarrollerna. Det betyder att du nu kommer ha en lokal kontaktperson att vända dig till med alla dina frågor istället för som tidigare en verksamhetsutvecklare och en kampanjledare.


Vem är kontaktperson för mitt distrikt?


Malmö

I Malmö arbetar Fartun Andersson Ramnemo och Marianne Gyllenpistol. Fartun är kontaktperson för Malmö, Blekinge och övriga Skåne. Marianne är kontaktperson för Lund, Halland, Jönköping och, -Kalmar-Kronoberg.

Kontakt:

Fartun Andersson Ramnemo
070-914 41 52, [email protected]

Marianne Gyllenpistol
070-744 57 93, 
[email protected]


Göteborg

I Göteborg arbetar Mohammed Ryback och Karin Ledin da Rosa. Mohammed är kontaktperson för Göteborg, Värmland/Dalsland, Västerbotten, Södra Norrland och Norrbotten. Karin är kontaktperson för Gästrikland/Dalarna, Norra Älvsborg/Bohuslän, Skaraborg och Örebro. 

Kontakt:

Mohammed Ryback
070-914 46 81, 
[email protected]e

Karin da Rosa
070-987 04 65, 
[email protected]e


Stockholm

I Stockholm arbetar Agneta Kahn som verksamhetsutvecklare ungdom och är kontaktperson för alla ungdomsgrupper. För Stockholm, Uppsala, Mälardalen, Gotland och Östergötland/Södra Sörmland kontakta [email protected] 

Kontakt:

Agneta Khan
072-971 26 17, [email protected]


Sidan uppdaterades senast: 2022-12-13