Text: Aktivism

Om insamling

I fliken till höger hittar ni generella riktlinjer för insamling. Det är viktigt att dessa efterföljs då insamling bygger på förtroende och transparens. Till höger hittar ni även förslag på roliga insamlingsaktiviteter. Ni behöver dock inte enbart hålla er till dessa, låt kreativiteten flöda! 

Varför är insamling viktigt?

Amnestys arbete bygger nästan helt på enskilda givare och vi är ytterst restriktiva när det gäller stöd från stater och företag. Detta återspeglar att organisationen är en rörelse som består av människor som står bakom att mänskliga rättigheter ska gälla alla. För att Amnesty ska kunna genomföra ett effektivt arbete utifrån rörelsens prioriteringar krävs finansiering. Vårt insamlingsarbete syftar till att skapa förutsättningar på både kort och lång sikt för vårt

arbete för mänskliga rättigheter. 

Pengarna vi samlar in i Sverige går både till den internationella rörelsen och till vårt arbete med bland annat utredningar, rapporter, kampanjer, utbildningar, filmer, skolmaterial, insamling och lobbyarbete i Sverige. Ni som Amnestygrupp har stor möjlighet att bidra till finansieringen av Amnestys arbete. Ert engagemang behövs!

Tips!

- Insamling kan fördelaktigen kombineras med andra aktiviteter såsom informationsspridning, namninsamling, medlemsrekrytering eller andra event. 


- Det finns material att beställa som kan vara bra att ha vid insamlingsaktiviteter. Ni kan också skapa eget material i enlighet med vissa riktlinjer eller beställa av formgivningsgruppen.

För ungdomsgrupper

Amnesty får enbart samla in gåvor från personer över 18 år. Ni som ungdomsgrupp kan bedriva insamling från de som är över 18 år. Ni kan också fokusera på att rekrytera ungdomsmedlemmar och att samla in namnunderskrifter.  

Frågor?

Kontakta Marianne Gyllenpistol 

[email protected]

070-744 57 93

Kontaktuppgifter för respektive verksamhetsutvecklare finns här