Text: Aktivism

Rekrytering av aktiva medlemmar

Att arbeta med rekrytering är en viktig del av verksamheten i alla grupper och distrikt. På den här sidan har vi samlat alla instruktioner som gäller rekrytering. Via den här sidan får ni också information om vilket rekryteringsmaterial ni kan beställa.

På övergripande (och förenklad) nivå finns det fyra olika sätt att förbättra och utveckla en ideell verksamhet:

Amnesty förväntar sig att alla grupper och distrikt arbetar med rekrytering på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt. Vi behöver kontinuerligt och systematiskt skapa intresse för vår verksamhet och hitta metoder att inkludera och ta hand om dem som vill delta i den.

Samarbete och samordning

Amnestygrupper som är ensamma på sin ort bör ha en genomtänkt plan för hur man når ut till intresserade på orten, och hur man välkomnar nya aktiva till gruppen. Vi rekommenderar alla grupper att utse en särskilt ansvarig för rekrytering, som ser till att gruppens arbete ligger i linje med riktlinjerna nedan. Vi tycker även det kan vara rimligt att sätta upp målsättningar kring att skapa nya grupper på orten, till exempel på skolor.

På alla orter där det finns mer än en grupp bör det finnas:

Vi rekommenderar att ni utgår från riktlinjerna nedan. Ta också gärna kontakt med aktivistklustret på sekretariatet om ni behöver hjälp med att planera och samordna ert arbete.

Riktlinjer för rekrytering av aktiva medlemmar

Nedanstående fem punkter representerar en nivå för arbetet som vi anser borde vara rimlig på alla orter, i synnerhet där vi har mer än en grupp. Självklart finns det utrymme att göra modifieringar, men ni bör åtminstone aktivt ta beslut kring hur ni vill arbeta med varje punkt - även om ni skulle välja att lägga er på en lägre ambitionsnivå än riktlinjerna föreslår.

1. Utåtriktat arbete

2. Interna rutiner

3. Kontakt med intresserade

Tänk på: Den som anmäler ett intresse att arbeta aktivt i Amnesty kan vara allt från hängivet intresserad till ytligt nyfiken. Ta inte engagemanget för givet, utan utgå från att det handlar om att vinna någons intresse! Tänk också på att tid alltid är en nyckelfaktor vid kontakt med nya medlemmar. Att någon är intresserad av att engagera sig i Amnesty nu betyder inte att detsamma gäller nästa vecka. Smid medan järnet är varmt!

4. Grundutbildning

5. Rekryteringsprojekt / bildande av nya grupper

Material

Rutiner för medlemsansvariga


Vi rekommenderar alla orter att utse särskilt ansvariga för kontakten med nya medlemmar, och att basera arbetet på tydliga skrivna rutiner . Utgå gärna från ovanstående mall och gör egna modifieringar där det behövs.

Rekryteringslista för utskrift

Rekryteringsaffischer och flygblad

 

Flygblad och affischer för rekrytering kan ni antingen skriva ut själva eller beställa genom er verksamhetsutvecklare. För information om vem du kan vända dig till, se Kontakt

Instruktioner för rekryteringsmöten

Om ni planerar att genomföra särskilda rekryteringsmöten vill vi helst att ni först (gärna med god framförhållning) kontaktar er verksamhetsutvecklare. Då får ni hjälp med att beställa material och att ta tillvara det stöd som sekretariatet kan ge i samband med rekryteringsmöten, i korthet: 

Jämlik rekrytering

Behöver er grupp stöd i jämlik rekrytering? Se nedanstående material, och gå vår workshop i jämlik rekrytering! För mer info om när nästa tillfälle ges, kontakta Fartun Andersson Ramnemo, på [email protected].

Handbok i mikroaggressioner

Fördjupning

Om ni vill lära er mer om rekrytering rekommenderar vi att ni tittar igenom "Rekrytera mera", som innehåller mängder av information och tips som rör medlemsrekrytering. Håll till godo!