Text: Aktivism

Riktlinjer

Insamling bygger på förtroende. Det är viktigt att människor känner sig trygga med att organisationen de bidrar till arbetar på ett effektivt, öppet och förtroendeingivande sätt. För att säkerställa det finns ett antal riktlinjer som vi behöver förhålla oss till.

Har du frågor om riktlinjer som inte besvaras här, kontakta Marianne Gyllenpistol, [email protected], 070-744 57 93.

Övergripande riktlinjer

 • Endast registrerade grupper, ungdomsgrupper eller distrikt inom Amnesty får samla in pengar i Amnestys namn. Enskilda insamlingsinitiativ, till exempel från privatpersoner, föreningar, artister eller evenemang, kräver att någon del inom Amnesty tar ansvar för aktiviteten. Det går även att använda sig av Amnestys funktion för egen insamling här.

 • Vi får inte samla in pengar från personer under 18 år. Däremot kan vi samla in underskrifter till namninsamlingar eller ungdomsmedlemskap.

 • All insamling ska dokumenteras och bokföras. Instruktioner för hur ni går tillväga finns HÄR

 • Generellt avråder vi från insamling tillsammans med andra organisationer eller verksamheter. Om man väljer att arrangera en gemensam insamling ska fördelningen av insamlade medel tydliggöras skriftligt. Det måste också göras tydligt för givare hur pengarna ska fördelas.

 • Pengar som samlats in i Amnestys namn får aldrig skickas vidare till verksamheter utanför Amnesty, till exempel skickas till en annan rättighetsorganisation.

 • I undantagsfall krävs polistillstånd för att bedriva insamlingsverksamhet lokalt, även om de flesta orter i Sverige har generella tillstånd. Är man osäker på vad som gäller kontaktar man den lokala polismyndigheten.

 • Swish: Vår rekommendation är att ni använder er av Amnesty Sveriges swish, då ni på det viset slipper avgifter och övrig administration. Vill ni däremot att gruppen ska ha en egen swish-kod kontaktar ni istället valfri bank så hjälper de er.

Riktlinjer vid insamlingstillfället

 • Amnestys logga ska alltid finnas med i samband med insamling, till exempel på tillhörande affischer eller att medlemmar bär den på sina kläder. HÄR kan ni läsa mer om hur loggan ska användas.

 • Ha alltid med ID-handling när du bedriver insamling. De som samlar in pengar i Amnestys namn ska kunna legitimera sig om det efterfrågas. Det här är för att givarna ska känna sig trygga med vem de ger pengar eller sin underskrift till och visar på att insamlingen är seriös.

 •  Om pengarna samlas in till en specifik grupp eller ett distrikt ska det framgå vid insamlingen. Gruppens namn ska skrivas på de affischer eller material man använder under eller inför insamlingen. 

 • Vid sammanräkning av kontanter ska alltid två medlemmar vara närvarande.

Öppenhet & transparens

 • Amnesty kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och har ett så kallat “90-konto”. Det innebär bland annat att minst 75% av alla insamlade medel måste gå till det faktiska ändamålet och därmed inte får användas till administration eller löner. Det innebär också att Amnesty genomgår årliga kontroller för att säkerställa att pengarna faktiskt går till det som det ska. Mer om det kan du läsa HÄR. Det kan vara en trygghet både för givare och för er som bedriver insamling att veta hur pengarna används. Om ni får frågor kan ni alltid hänvisa till Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

 • Amnesty är också medlemmar i Giva Sverige och har fått märkningen “tryggt givande”, vilket innebär att Amnestys insamling kan klassas som etisk, transparent och professionell. Mer om det du läsa HÄR.

 • Vi vill alltid vara ärliga och öppna med våra givare och därför är det noga hur vi uttrycker oss. Vi kan till exempel inte säga att 100% av intäkterna går direkt till arbetet för de mänskliga rättigheterna men vi kan däremot säga att alla pengar går till Amnestys arbete. 

 • Personlig integritet och god hantering av personuppgifter är en central del av en transparent insamlingsverksamhet. Läs mer om hur Amnesty hanterar personuppgifter  HÄR.

 Mer om vår fundraisingpolicy kan du läsa HÄR.