Text: Aktivism

Insamling med swish-skylt

Ta med en swish-skylt till er aktion eller hitta en butik, café eller liknande som kan tänka sig att ha en Amnesty-swishskylt i kassan. Swish-skyltar finns att beställa från era verksamhetsutvecklare.

Instruktioner

  • Använd er av swish-skylt vid aktioner och event.
  • Fråga butiker, caféer, bibliotek, biografer eller liknande om ni kan få sätta upp en swish-skylt.
  • Gruppnummer, samt namn och telefonnummer till en kontaktperson i gruppen ska alltid finnas angivet på swish-skylten.
  • Se till att ni i gruppen har ett register över alla utplacerade swish-skyltar, samt en uttalad ansvarig för varje skylt.

Swishskylt 

Ladda ner swishskylten här. 

Om swish

  • Vår rekommendation är att ni använder er av Amnesty Sveriges swish, då ni på det viset slipper avgifter och övrig administration. Vill ni däremot att gruppen ska ha en egen swish-kod kontaktar ni istället valfri bank så hjälper de er. Kom ihåg att banken tar ut en avgift per swish om ni väljer att ha ett eget föreningskonto.
  • Kontrollera att QR-koden fungerar som den ska.

För fysiska bössor

Det går även att använda sig av en fysisk bössa för insamling, dock rekommenderar vi att använda swish-skylt då allt färre människor använder kontanter samt att det innebär mindre administration.
  • Kontrollera och töm med jämna mellanrum bössorna. Det här bör göras hyfsat regelbundet då risken finns att bössor stjäls om det ligger mycket pengar i dem.
  • Bössan ska vara plomberad
  • Endast gula numrerade bössor får användas
  • Om en insamlingsbössa lämnas över till en ny grupp ska detta meddelas till den berörda verksamhetsutvecklaren på sekretariatet

3 snabba frågor med Lisa som är sekreterare i Latinamerikagruppens styrelse: 

1. Vill du ge några exempel på insamlingsevent ni på Latinamerikagruppen genomfört?

Schysst jul (julmarknad med rättvisemärkta produkter) hade vi ett eget bord med en kampanj för Bernardo Caal Xól, en urinvånare från Guatemala som fängslades på grund av sin fredliga aktivism. Syftet här var informationsspridning, namninsamling, medlemsrekrytering, insamling via swish och så sålde vi gåvokort. Alltså en riktig kombination! 

Den 25/11 på Internationella dagen mot våld mot kvinnor genomförde vi en manifestation. Det var olika performances såsom sång, dikter och dans. Vi hade då en insamling med bössa.

2. Hur marknadsför ni eventen?

Vi skapar evenemang på vår egna facebooksida och använder oss även av Instagram.Vi har också en mejllista med organisationer med liknande intressen där vi kollar om de vill sprida eventet eller själva delta. Vi har på så sätt även själva blivit kontaktade av andra organisationer, så det blir som ett samarbete. Vi tar även hjälp av vår verksamhetsutvecklare.   

3. Vad är det roligaste med att vara delaktig i dessa typer av event?

Det finns så mycket, jag älskar det här! Att få sprida viktiga budskap om mänskliga rättigheter med sin röst. Det är kul att planera och organisera, att ha kontakt med andra organisationer och få göra viktiga saker tillsammans. Det är också fantastiskt att få träffa andra människor som brinner för dessa frågor, det skänker hopp!