Text: Aktivism

Kollekter

Svenska kyrkan har kollekter där pengar samlas in till särskilda ändamål och Amnestys arbete har möjlighet att med er hjälp vara ett sådant. 
Instruktioner

1. Kontakta lokala kyrkoförsamlingar och be att ett kollekt upptas till förmån för Amnesty i samband med någon gudstjänst. Det är viktigt att vara ute i god tid. De flesta församlingar inom svenska kyrkan fattar t.ex. beslut om det följande årets kollekter redan i slutet av sommaren.

2. Se till att skriftlig information om Amnesty finns tillgänglig vid gudstjänsten. Allra lämpligast är naturligtvis om någon kan finnas på plats och berätta om Amnesty och er verksamhet lokalt. Var noga med att alltid påpeka att Amnesty är en religiöst och politiskt obunden organisation. 

3. Samordna fördelaktigen denna aktivitet inom ert distrikt eller med andra närliggande Amnestygrupper, så att ni undviker att samma församling kontaktas av olika delar av Amnesty.