Text: Aktivism

Kollekter

Kontakta lokala kyrkoförsamlingar och be att kollekt upptas till förmån för Amnesty i samband med någon gudstjänst. Se till att skriftlig information om Amnesty finns tillgänglig vid gudstjänsten. Allra lämpligast är naturligtvis om någon kan finnas på plats och berätta om Amnesty och er verksamhet lokalt. Var noga med att alltid påpeka att Amnesty är en religiöst och politiskt obunden organisation. 

Samordna gärna denna aktivitet inom ert distrikt eller med andra närliggande Amnestygrupper, så att ni undviker att samma församling kontaktas av olika delar av Amnesty.

Tänk på att vara ute i god tid. De flesta församlingar inom svenska kyrkan fattar t.ex. beslut om det följande årets kollekter redan i slutet av sommaren.