Text: Aktivism

Skapa eget material

Det står fritt för alla grupper och distrikt inom Amnesty att skapa sitt eget material. Se bara till att ni följer våra grundläggande grafiska riktlinjer. Vi ska inte vara enformiga, men det är viktigt att vi har en enhetlig grafisk profil.

Trots att vi består av hundratusentals medlemmar spridda över hela världen, så är Amnesty International EN organisation, som ska se likadan ut överallt, och kommunicera på ett sätt som är så enhetligt som möjligt. Som en del i det arbetet har Amnesty tagit fram en internationell grafisk identitet som ska genomsyra allt material - fysiskt såväl som digitalt - som produceras inom Amnesty. Detta gäller självklart även medlemmar/grupper/distrikt som vill ta fram egna affischer, foldrar, presentationer eller informations- och utställningsmaterial. 

Om ni vill göra material på egen hand hittar ni de grafiska riktlinjer ni behöver hålla er till nedan. Har ni frågor eller vill att någon slänger ett öga på ert material innan det går till tryck/utskrift kan ni alltid kontakta er verksamhetsutvecklare

Den grafiska manualen är en användarguide för brandhub och innehåller information om vilka färger och typsnitt en kan använda i framtagandet av material. I Manualen hittar du också logotyper i olika färger och ikoner som kan användas för illustration.