Text: Aktivism

Individfall

Ett individfall är ett fall där vi långsiktigt arbetar för en individ eller grupp som utsatts för en allvarlig människorättskränkning. Det kan exempelvis handla om individer som sitter fängslade på orättfärdiga grunder, människorättsförsvarare som står åtalade för sin aktivism, eller individer som riskerar dödsstraff.

Individfall är en arbetsform som passar alla aktivistgrupper. Gruppen väljer ett fall som passar dem och arbetar sedan självständigt med fallet under en längre tid, på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar. Gruppen kan alltid få stöd från sekretariatet och från andra aktivister. Sekretariatet bidrar med information och uppdateringar kring fallet, men ibland går det längre perioder utan att fallet rör på sig så mycket. Gruppens arbete är dock fortsatt viktigt - att hålla trycket på makthavare uppe kan vara avgörande för utgången i fallen och fungera som påminnelser till ledare världen över om att omvärlden inte glömt de modiga människor som fängslats, torterats eller åtalats på felaktiga grunder.

Vilka fall jobbar vi med?

Vi jobbar med ett brett spann av fall, både sett till var i världen de befinner sig och vilken människorättsfråga de berör. Är du nyfiken på att ta dig an ett fall och vill se vilka fler fall vi lyfter? Kontakta Karin Ledin da Rosa på sekretariatet ([email protected]) och be om listan över aktuella fall. Listan innehåller fall som vi av olika anledningar prioriterar just nu. Har ni särskilda önskemål, till exempel om ni vill arbeta med ett särskilt land eller tema och inte finner ett fall som engagerar er på listan - ta upp det med Karin!

När ni valt vilket individfall ni vill arbeta med får ni en fallbeskrivning med mer djupgående information om fallet och hur ni som grupp kan agera för det.

Vad kan ni göra?

Arbetet med individfall är långsiktigt, självständigt och kreativt! Med utgångspunkt från instruktionerna och era förutsättningar i gruppen är det ni själva som avgör vad som är viktigt, vad som ska prioriteras samt när och hur era aktiviteter ska utformas. Nedan finns några exempel på hur ni kan arbeta med ert fall, men låt inte listan begränsa er!

Brevskrivning: I princip inkluderar alla individfall instruktioner för att skriva brev till makthavare i det berörda landet, samt adressuppgifter. Ibland finns färdiga mallbrev som ni kan använda, men formulera gärna om dem så blir de mer personliga.

Utåtriktade kampanjaktiviteter: En manifestation på ett torg eller en utställning på det lokala biblioteket är exempel på utåtriktade aktiviteter som kan vara en bra metod för att sprida information och samla underskrifter

Evenemang: Vill ni arrangera en filmkväll, en konsert eller ett panelsamtal? Oavsett vilket är evenemang som drar publik ett spännande sätt att sprida information och väcka engagemang. Ni kan få mer tips om vad som kan vara bra att tänka på här.

Insändare / arbete gentemot media: Att skriva insändare till lokala tidningar är ett bra sätt att uppmärksamma sitt individfall. Ländernas ambassader har pressbevakning på vad som skrivs om deras länder och får genom det vetskap om att Amnesty arbetar med fallet.

Kontakt med personerna eller deras anhöriga: En del fall inkluderar uppmaningar att skriva hälsningar direkt till personen för att visa sitt stöd och påminna om att de inte är bortglömda. Många som Amnesty har arbetat för vittnar om vilken oerhörd betydelse den kontakten har haft. I vissa fall är det inte möjligt att skriva direkt till fångarna själva, men kanske till deras familjer eller andra närstående.

Notera dock att många av de vi arbetar för och med befinner sig i utsatta positioner. Direktkontakt med dem eller deras anhöriga kan ibland innebära förhöjda risker för kränkningar och trakasserier. Det är därför viktigt att ni alltid följer instruktionerna i fallbeskrivningen.

Samarbeten: Aktivism ger mer när vi är flera. Kanske kan ni hitta organisationer eller personer att samarbeta med i ert arbete? Antingen långsiktigt eller för enstaka evenemang. Organisationer som engagerar sig för personer med samma yrke som individen ni arbetar för kan ofta känna anledning att engagera sig, likaså personer från samma land som bor i Sverige. 

Vad får ni till er hjälp?

Utöver löpande kontakt och stöd från sekretariatet får gruppen ett handledningsdokument fullt med tips och förslag, samt även en fallbeskrivning. Den innehåller all information om fallet och Amnestys krav och mål, samt tips på hur ni kan agera och vilka makthavare ni kan vända er till för att uppmärksamma fallet. Allt detta är framtaget av det internationella sekretariatet, som har granskat fallet och valt ut metoderna och makthavarna de tror är viktigast för att nå framgång. Vi delar ny information om fallen så fort vi har den tillgänglig. Det kan dock ibland gå långa perioder utan ny information, särskilt i fall i slutna länder. Detta kan ofta bero på att det helt enkelt inte händer något nytt, men det kan även vara svårt för Amnesty att få verifierad information. 

Fallbeskrivningen får inte får spridas utanför Amnesty. Anledningen är att den ofta innehåller personlig information om individer, deras religiösa och politiska åskådning, samt information om människor och organisationer de har anknytning till. Ett individfall innehåller även strategisk information från Amnesty, som vi inte vill ska spridas utanför organisationen.

Dokument och rapportering

Grupperna får ut varsin handledning som stöd (se nedan). Ni får även ett loggdokument där ni kontinuerligt för anteckningar om hur ni arbetar med fallet. Vid varje årsskifte får grupperna också varsitt rapportformulär där ni ska ange hur ni har arbetat med ert fall, och om ni fått någon respons från det berörda landet. Det är viktigt att ni rapporterar om ert arbete så utförligt som möjligt - ta stöd av era löpande anteckningar från loggdokumentet! Delar av informationen vidarebefordras till vårt internationella sekretariat, och kan ligga till grund för uppdateringar av strategin kring fallet. 

Frågor...?

Är ni nyfikna på att ta er an ett fall och vill ha förteckningen över aktuella fall? Har ni frågor kring era aktionsfall, eller vill ha kontakt med andra grupper som arbetar för samma fall? 

Kontakta Karin Ledin da Rosa på sekretariatet via [email protected]

Sidan uppdaterades 2024-02-12