Text: Aktivism

Amnesty Press

Amnesty Press är i första hand en tidning om mänskliga rättigheter, men erbjuder i varje nummer också möjlighet att agera.

Materialet

Amnesty Press är en oberoende tidning om mänskliga rättigheter från Amnesty International. Den ges ut fyra gånger per år och skickas till alla medlemmar i svenska Amnesty (det går även att prenumerera på Amnesty Press utan att vara medlem). Amnesty Press finns också på de flesta bibliotek, samt som webbplats. Sidan Fatta pennan återkommer i varje nummer, där läsarna utifrån kortfattad fakta och förslag till brevtexter uppmanas att skriva till tre makthavare och protestera mot människorättskränkningar.

Det här kan du/ni göra

Tänk på

De fall som tas upp i "Fatta pennan" har i regel ganska lång tid för agerande. Det innebär att förhållanden kring fallen kan ändras. Kontakta gärna [email protected] om du är osäker på ifall informationen fortfarande är aktuell.