Text: Aktivism

Webbaktioner

Vem som helst som vill göra en liten enkel insats kan använda Amnestys webbaktioner. Du behöver inte vara med i en grupp, eller ens vara Amnestymedlem, för att delta i dem.

Materialet

Webbaktioner publiceras regelbundet på Amnestys hemsida. De består av en kort faktatext, kombinerad med en elektronisk petition som undertecknas direkt på sidan. När aktionen plockas ner skickas ett fysiskt brev till mottagaren tillsammans med namnen på alla som skrivit under petitionen.

Det här kan du/ni göra 

Tänk på: 

Nya webbaktioner läggs upp med ganska täta mellanrum (i regel 1-2 veckor), och de fungerar därmed utmärkt att skapa rutiner kring. I en Amnestygrupp kan man till exempel agera på aktionerna enligt ett rullande schema, ha en särskild ansvarig som sprider dem via sociala medier eller använda dem som "välkomstuppgift" när gruppen får en ny medlem.