Text: Aktivism

Amnesty Alert

Amnesty Alert är ett sms-nätverk för att agera snabbt på akuta händelser i världen! 

Materialet

Amnesty arbetar ständigt med att förhindra kränkningar av mänskliga rötigheter, men ibland är det extra viktigt att vi agerar snabbtDet är till exempel under de första timmarna efter ett gripande som det är störst risk att en person utsätts för tortyr. Vi kan även behöva agera snabbt om en dödsdom riskerar att verkställas eller om lagar som kränker mänskliga rättigheter riskerar att antas. I sådana situationer gäller det att vi snabbt organiserar oss, därför har vi startat Amnesty Alert.  

Instruktioner

Du går med i Amnesty Alert genom att sms:a ALERT till 72990 eller via www.amnesty.se/agerahub/alert där du också kan läsa mer om nätverket.

Som medlem i nätverket får du ett sms när din hjälp behövs för att stoppa en akut människorättskränkning. Du ställer dig enkelt bakom vårt krav eller vår uppmaning genom att svara JA på sms:et och bidrar på så sätt i kampen för att de mänskliga rättigheterna alltid ska gälla alla. 

Att gå med i Amnesty Alert är gratis och att svara kostar inte mer än ett vanligt sms. Självklart skriver du bara under de aktioner du vill.

Vad kan du göra?

Tänk på

De fall som skickas ut via Amnesty Alert kräver agerande omedelbart. Se till att svara på aktionerna så snabbt som möjligt!