Text: Aktivism

Bli nätverksaktivist!

För dig som vill engagera dig på eget håll, i någon av Amnestys frågor!

Amnestys nätverk är en engagemangsform där personer som är med får frågan om att agera i aktuella fall och kampanjer. Det finns olika nätverk som fokuserar på olika människorättsfrågor. Nätverken erbjuder möjlighet att stå upp för mänskliga rättigheter från eget håll, samt ger en inblick i Amnesty som organisation. Nätverksaktivister får också möjlighet att veta mer om hur en kan fördjupa sitt engagemang inom Amnesty.

Amnestys nätverk är alltså till för dig som vill engagera dig för mänskliga rättigheter men kan ha svårt att hitta tiden, eller för dig som är nyfiken på vår verksamhet och vill testa på vad det innebär att vara engagerad. 

Medlem i grupp? Håll dig istället uppdaterad om aktuella kampanjer här.

Hur funkar det? 

Som nätverksaktivist får du ca 6-12 utskick om året till din mejl med möjlighet att agera i aktuella fall och kampanjer. Du väljer själv när du vill agera och får därefter tydliga instruktioner och bakgrundsinformation om fallet. Det kan vara allt ifrån att mejla ett brev till makthavare, samla in namnunderskrifter, sprida information i dina egna nätverk, eller delta i en manifestation på din ort.

Våra aktuella nätverk

På amnesty.se kan du ta del av våra aktuella nätverk och mer information kring dessa. Det är även här du väljer vilket eller vilka du vill anmäla dig till!

För frågor om våra nätverk, kontakta Karin Ledin da Rosa på [email protected].