Text: Aktivism

Insändare och debattartiklar

Att skriva insändare är ett utmärkt sätt att sprida information om ett aktuellt fall eller skapa opinion i en aktuell fråga. Instruktionerna till våra kampanjer och aktioner inkluderar ofta förslag på vad ni kan skriva i insändare. Men utgå från dig själv och uttryck dig med dina egna ord. En insändare ska i första hand komma från dig - inte från din organisation.

Insändare

En insändare är ett personligt uttalande till en tidnings läsare. Samma insändare kan skickas till flera tidningar så länge den har samma avsändare. Det krävs ingen kontakt på förhand med den berörda tidningen/insändarredaktionen, och du vet inte på förhand om din insändare kommer publiceras eller inte. Det står även insändarredaktören fritt att korta din text om den skulle vara för lång.

Här är några huvudregler du bör hålla i minnet när du skriver insändare:

Debattartiklar

Debattartiklar i riksmedia och vissa specialtidningar är förbehållet sekretariatet. Vi uppmuntrar därför aktivister att vara med och öka Amnestys lokala synlighet och engagemang genom att skriva debattartiklar för publicering i lokala och regionala tidningar. Lokala och regionala tidningar har, till skillnad från riksmedia, oftast inte krav på exklusiv publicering i just den tidningen. Detta innebär att det finns möjlighet att publicera en debattartikel i flera lokaltidningar och på det sättet få större spridning.  

Syftet med en debattartikel är att lyfta en fråga till debatt eller diskussion. Den bör innehålla en argumentation som leder fram till någon typ av ståndpunkt, helst i form av ett krav eller en förväntan att någon/några bör vidta någon form av åtgärd för att komma tillrätta med det problem ni belyser. Debattredaktionen kommer alltid vilja se texten i publicerbart skick innan de ger några löften om publicering.