Text: Aktivism

Vilka fall jobbar vi med?

Amnesty har sedan starten 1961 arbetat för enskilda individer - vår organisation grundades i en kampanj för två portugisiska samvetsfångar! Idag jobbar vi med en mängd olika fall, både sett till var i världen de befinner sig och vilken människorättsfråga de berör. Några exempel är personer och grupper av individer som fått sina mänskliga rättigheter kränkta till exempel genom bristfälliga rättegångar, dödsstraff, urfolk som drivs från sina områden på grund av markexploateringar, tortyr och misshandel.

Kriterier

Det finns tusentals människor världen över som får sina mänskliga rättigheter kränkta. Amnesty kan omöjligen arbeta effektivt för varje individ genom individuella kampanjer. Vilka kriterier använder då Amnesty för att välja ut de fall som vi lyfter som långsiktiga aktionsfall?

Samtycke

Respekten för individen är grundläggande för vårt arbete och det är viktigt att de individer vi arbetar för och med är informerade om vad Amnesty är, hur vi arbetar och vad de kan förvänta sig av oss och vilka begränsningar vi har. En viktig princip för vårt arbete är att inte orsaka skada för dem vi arbetar med. Skada kan vara att vårt arbete skulle resultera i negativa konsekvenser som t ex hårdare behandling i fängelset eller att anhöriga blir utsatta. Därför ska vi ha samtycke från individen själv eller, om det inte går, från anhöriga eller tredje part, till exempel advokat eller lokal mr-organisation. Samtycket handlar inte bara om att vi ska arbete med individen utan också hur - får vi använda deras fall som exempel i i insamlingsarbete, får vi använda bild och efternamn, och så vidare.


Möjlighet till förändring - prejudicerande och emblematiska fall
De individer och grupper som väljs ut är ofta representativa för ett mönster av övergrepp i ett land eller en region och där framgång med fallet kan ha en genomgripande effekt och påverka utgången av liknande fall. Vi tittar också på om den faktiska möjligheten för påverkan i det aktuella fallet. Det måste också finnas tillräckligt med information för att aktivister och Amnesty ska kunna arbeta med fallet på ett meningsfullt sätt. Fallet bör också handla om de områden som Amnesty arbetar med, och exempelvis vara kopplat till prioriteringar i vår globala strategi eller inom ramen för en global kampanj.
Kvalitet, trovärdighet och källgranskning
Den information som finns om fallet är noga framtagen och genomgången av Amnestys utredare för att ge en så korrekt och bra bakgrund som möjligt. Amnesty gör egna utredningar på plats genom uppdragsresor men använder sig också av andra källor, till exempel lokala samarbetspartners. I dag finns det en mängd olika NGOs och andra organisationer runt om i hela världen. God kunskap om förhållanden i ett land och de olika maktstrukturer som finns krävs därför för att kunna bedöma vilka källor som är trovärdiga. Detta är särskilt viktigt när det idag är lätt att googla på ett namn och hitta information om den personen.

Riskbedömning
En riskbedömning måste alltid göras innan vi börjar arbeta för en individ. Vilka konsekvenser kan det få för hen om Amnesty tar upp fallet? Hur hanteras en eventuell risksituation? Även om personen själv tycker att Amnesty borde ta upp fallet kanske det kan finnas andra bedömningsgrunder som hen inte känner till som gör det olämpligt. Det är även viktigt att ta hänsyn till vilken typ av aktiviteter som ska genomföras; brevskrivning, lobby, eller annat och vilka myndigheter som är bäst att vända sig till.