Text: Aktivism

Hbtqi-personers rättigheter

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Diskriminering leder bland annat till att hbtqi-personer fängslas, torteras och mördas och att hbtqi-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet. Här kan ni ta del av information, aktivistmaterial och anmäla er till kampanjer kopplat till hbtqi-personers rättigheter!

PRIDE 2023
FÖR TRANSPERSONERS RÄTT ATT EXISTERA

Amnesty vill med Pride 2023 uppmärksamma att transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter, som idag i princip i alla delar av världen är hotade, på olika sätt och med olika omfattning. Vi vill dels särskilt belysa förekomsten av hat, våld och hot mot transpersoner, dels diskriminerande lagar som hindrar transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet. 

Situationen för transpersoner i världen är alarmerande. Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras hbtqi-personer på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Aktion

Aktionen vi lyfter i samband med pridekampanjen rör Yren Rotela och Mariana Sepúlveda, två transpersoner från Paraguay som kämpar för att få samma rättigheter som alla andra. De vill bli lagligt kända som de är och inte som de som samhället säger att de är. 

Amnestys krav: 

- att Paraguay som stat ska juridiskt erkänna transpersoners identitet så att de kan utöva sina rättigheter. 

Anmälan och materialbeställning

Här anmäler du dig om du och din grupp vill uppmärksamma transpersoners rättigheter i sommar. I anmälan anger du också vilken typ av material du vill ha. Efter anmälan skickas en lathund ut med mer information om aktionen vi lyfter och annan praktisk information. 
ANMÄLAN.

Material för egen utskrift (samma som det tryckta materialet):

     

Basmaterial

Här nedan hittar ni basmaterialet som er grupp gärna får använda under olika aktiviteter, samt material från tidigare kampanjer.

Lathund

Affischer och demonstration 

Material för sociala medier

Informationsmaterial

  

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med hbtqi-personers rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Sidan uppdaterades 24 maj 2022.