Text: Aktivism

HBTQI-personers rättigheter

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Diskriminering leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och mördas och att HBTQI-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet.

Könstillhörighetslagen

Pride är årets höjdpunkt för HBTQI-frågor på Amnesty och grupper och distrikt agerade på flera håll runt om i landet. World Pride hölls 2021 i Köpenhamn och Malmö och gav oss tillfälle att uppmärksamma de kränkningar av HBTQI-personers rättigheter som sker runt om i världen. 2021 kampanjade vi tillsammans med RFSL för att Sverige ska få en ny könstillhörighetslag.

Om kampanjen

När Sverige 1972 införde en könstillhörighetslag som gav transpersoner möjlighet att ändra sitt juridiska kön och genomgå underlivskirurgi, var det unikt. Idag, 50 år senare är lagstiftningen förlegad och måste ersättas. I grunden handlar det om att säkerställa transpersoners mänskliga rättigheter på lika villkor som andra.

2018  föreslog regeringen att lagen skulle ersättas med två nya lagar så att processen kring ändring av kön i folkbokföringen tydligt separeras från den medicinska delen som utförs av vården. Men förslaget mötte viss kritik och regeringen skulle därför se över det. Nu, snart tre år senare, har fortfarande inget nytt förslag kommit. Nästa år är det val så det är hög tid att regeringen sätter fart så att de hinner infria sitt löfte. 

En förändring är viktig för att transpersoners rättigheter ska sluta inskränkas och för att deras egenmakt ska stärkas. Därför väljer vi att i år fokusera Pride kring just detta. Amnesty vill se en förändring där processen att ändra juridiskt kön förenklas och kan ske utan onödig inblandning av vården. Den nuvarande könstillhörighetslagen slår hårt mot de transpersoner - och de har väntat länge nog! 

Uppdatering könstillhörighetslagen

Goda nyheter! Under tisdagen 14 september lovade statsminister Stefan Löfven i sitt tal under riksdagens öppnande att riksdagen ska ha regeringens lagförslag på sitt bord och kunna rösta före mandatperiodens slut. Tillsammans med RFSL och RFSL Ungdom har Amnesty det senaste året drivit kampanjen #translagnu som engagerat nästan 40 000 människor. Detta är ett kvitto på att vi tillsammans kan göra skillnad.

Nu fortsätter vi kampen för att se till att lagen blir till verklighet! Blir den det är det ett stort steg framåt för arbetet för HBTQI-personers mänskliga rättigheter.

I nuläget finns inget material att agera på kring könstillhörighetslagen, vi kommer uppdatera denna sida när nya besked kommer från regeringen.

Tidigare material

Här nedan hittar ni tidigare material som du och din grupp gärna får använda under olika aktiviteter.

Affischer: 

Material för sociala medier:

Amnestys logga med transflaggan

Från HBTQI-gruppen i Malmö och skapad av Viola Toth: 

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med HBTQI-personers rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Julia Karlsson
Verksamhetsutvecklare 
Amnesty International
Mail: julia.karlsson@amnesty.se
Telefon: 070-987 04 65 

Sidan uppdaterades 24 januari 2022.