Text: Aktivism

HBTQI-personers rättigheter

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskriminering leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och mördas och att HBTQI-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet

Pride 2020

Under sommaren kommer det att finnas mycket att agera på. Det kommer finnas fyra fall/ aktioner som grupper och allmänheten kan agera på. Dessa kommer att ligga på vår kampanjsida, där mycket annat smått och gott kommer att finnas. Det är den här sidan vi hänvisar till för att få så mycket spridning som möjligt. Ni som vill vara med och agera får all information ni behöver efter att ni har anmält er. Hoppas vi blir många så att även denna sommar blir en sommar i regnbågens färger!

Anmäl dig här!

Efter anmälan kommer din grupp få alla instruktioner som ni behöver i form av en lathund.

Fallen

Det kommer finnas fyra fall att agera på genom olika sätt. Här kan ni läsa kort om fallen, genom att anmäla dig får du mer information om respektive fall samt alla sätt du kan agera på.

Ungern- Avslutad 

I Ungern har president Viktor Orbán godkänt en lag som innebär en grov kränkning av trans- och intersexpersoners rättigheter. Den nya lagen innebär att det kön som framgår av födelsebeviset inte längre går att ändra. Könsbeteckningen ska dessutom framgå på alla officiella dokument. Det betyder att trans- och intersexpersoner, förutom kränkningen att inte få sin rätta könsidentitet erkänd, också måste exponera sin transidentitet om och om igen och utsätta sig för risk för trakasserier och våld.

Honduras- Avslutad 

Kelly Gonzalez Aguilar är en 23-årig transkvinna som flydde från Honduras när hon var 12 år gammal efter att hon utsatts för våld på grund av sin könsidentitet. Efter att hon anlänt till USA tog amerikanska migrationsmyndigheten henne i förvar i augusti 2017. Hon har varit inlåst sedan dess, alltmedan hon inväntar svaret på sin asylansökan. Hon fruktar att smittas av Covid-19 på grund av att otillräckliga åtgärder tas från myndigheterna för att skydda såväl intagna som personal.

Japan 

I Japan är det inte olagligt att diskriminera på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Just nu ligger två lagförslag i frågan - ett från oppositionen och ett från regeringen. Lagförslag antas med konsensus i det japanska parlamentet och därför är det troligt att vi har chans att påverka, genom lobbyarbete, så att den slutgiltiga förslaget ger ett så starkt skydd för HBTQI-personer som möjligt. 

Ryssland 

Yulia Tsvetkova, konstnär, regissör och HBTQI- och kvinnorättsaktivist från Komsomolsk-na-Amure i Ryssland är måltavla för en homofobisk kampanj sedan mars förra året. Hon dömdes till husarrest för att ha "producerat och spridit pornografi" den 20 november. Sedan dess har hon trakasserats och nekats sina rättigheter. 

Sätt att agera på

I lathunden som ni får vid anmälan kommer ni att få instruktioner och tips på sätt att agera på, det kan bland annat vara genom att:

Affischer för utskrift

Human rights are my pride - Allmän affisch A3
USA A3
Ungern A3
Ryssland A3
Japan A3
USA A4
Ungern A4
Ryssland A4
Japan A4


Lathund


Engagera dig i HBTQI-frågor med Amnesty!

Var med i kampen och förbättra situationen för HBTQI-personer från ditt närområde. Amnesty har aktiva kärngrupper som arbetar med HBTQI-frågor i tre städer. De arbetar aktivt inom olika projekt under året, så som Pride, IDAHOT m.m. 

Är du intresserad av att engagera dig? Hör gärna av dig till någon av grupperna nedan:

Stockholms HBTQI-grupp René Prada, hbtqistockholm@amnesty.se   

Göteborgs HBTQI-grupp
Kajsa Centre, centrekajsa@gmail.com

Malmös HBTQI-grupp   Steve Krauss, steve.krauss@hotmail.com


HBTQI- nätverket 

Vill du få information, agera via mejl eller engagera dig på annan ort? Gå gärna med i vårt HBTQI-nätverk där du får löpande information om aktuella händelser i världen och aktioner att agera på per mejl. 

Vem som helst kan anmäla sig till listan, du behöver inte vara medlem i Amnesty eller ha några förkunskaper!

Läs mer och anmäl dig här

För frågor kontakta:
Makda Tesfamichael
makda.tesfamichael@amnesty.se / 073-310 15 21

Marianne Gyllenpistol
marianne.gyllenpistol@amnesty.se /
 0707-44 57 93

Sidan uppdaterades senast 8 juni 2020