Text: Aktivism

Klimat och mänskliga rättigheter

Den globala uppvärmningen hotar våra grundläggande rättigheter. Rätten till liv, hälsa, mat, rent dricksvatten och tak över våra huvuden är rättigheter som i stora delar av världen redan hotas som en direkt följd av uppvärmningen. Det går inte att tala om klimatkrisen och kränkningar av mänskliga rättigheter som två separata frågor: de är omedelbart och intimt sammankopplade med varandra och åtgärderna som tas behöver vara lika tätt länkade. 

Aktivister i Katowice, Polen, i samband med COP24, 2018. Foto av: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images.

Sverige är en viktig del av världssamfundet och har historiskt stått för ett oproportionerligt stort koldioxidutsläpp. Vi har en tung röst internationellt och är ett privilegierat land med stora möjligheter att ställa om. Men den politiska viljan att faktiskt göra rätt, nu, måste finnas. Hittills har Sveriges åtgärder varit långt ifrån tillräckliga och de svenska klimatmålen innefattar inte ens hälften av de faktiska utsläpp som Sverige står för. 

Mänskliga rättigheter och koldioxidutsläppen kan inte samexistera: nu måste världens stater och företag välja väg. Men ännu är de långt, långt från Parisavtalets mål om en maxuppvärmning på 1,5 grader. Oerhört mycket återstår att göra. Det är därför du behövs!

Återblick COP26

Inför det globala klimatmötet i Glasgow i november 2021 engagerade vi oss för att påverka Sveriges regering att göra mer för klimatet - för planetens och mänskliga rättigheters skull. Amnestyaktivister runt om i landet genomförde aktioner till stöd för detta och lyckades samla in 12 063 namnunderskrifter som vi sedan överlämnade till miljö- och klimatminister Per Bolund. Fantastiskt bra jobbat!

Ditt engagemang behövs!

Även om kampanjperioden inför COP26 är förbi så finns det fortfarande mycket som behöver göras för att få makthavare att ta klimatkrisen på allvar. Klimatförändringarna sker redan nu och påverkar många människor runt om i världen. Vi måste fortsätta arbeta för att stoppa kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, och för vår planets skull! 

Är du intresserad av att engagera dig för klimaträttvisa? 

Anmäl ditt intresse här!

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta: 

Marianne Gyllenpistol: marianne.gyllenpistol@amnesty.se