Text: Aktivism

AGERA MOT DÖDSSTRAFFET

Ahmadreza Djalali

Ahmadreza Djalali är en svensk-iransk läkare och forskare som dömdes till döden av Irans Revolutionsdomstol i oktober 2017 och Amnesty har sedan dess agerat och fortsätter att agera för att stoppa avrättningen.  

Djalali greps i Iran den 26 april 2016, och anklagades för att ha samarbetat med den israeliska säkerhetstjänsten. Trots intensiva förhör dröjde det sju månader efter gripandet innan han tilläts träffa en advokat. Advokaten nekades dock att representera Ahmadreza under hans rättegång, där han representerades av en statligt utsedd försvarare. Han tvingades även "bekänna" brott inför videokamera, en inspelning som i december 2017 visades i iransk tv.  

I oktober 2017 dömdes Ahmadreza av Irans Revolutionsdomstol till döden för "korruption på jorden" (efsad-e fel-arz). Försvaret fick inte ta del av några handlingar eller bevisning under rättegången. Domen fastställdes av Irans högsta domstol den 9 december 2018. 

Efter domen har flera datum fastställts för Djalalis avrättning, som senast då avrättningen skulle äga rum senast den 21 maj 2023 men den verkställdes inte.  

Det har inte lagts fram några som helst bevis som tyder på att Ahmadreza begått några brott, och rättsprocessen mot honom har inte på långa vägar levt upp till internationell standard. Vi kräver att hans dödsdom upphävs och att han friges. Vi är också mycket oroliga över uppgifterna om hans kraftigt försämrade hälsotillstånd, och kräver att han omgående får tillgång till vård. 

Detta kan ni göra!

 

Material: 

Petitionslistorna kan ni skicka till:
Amnesty International
At Maja Åberg
Box 4719
116 92 Stockholm

 .

Årets dödsstraffsrapport

Läs förra årets dödsstraffsrapport här --> Dödsstraffsrapport 2022

Kontakta Karin Ledin da Rosa på [email protected] eller 0709 87 04 65 för frågor. 

Senast uppdaterad 19 april 2024