Text: Aktivism

HABIB CHAAB

Amnesty har nåtts av nyheten att Habib Chaab avrättats i Iran

Det är med en oerhörd sorg vi nåddes av nyheten att svensk-iranske Habib Chaab avrättats i Iran. 

Dödsstraffet bryter mot den mest grundläggande mänskliga rättigheten – rätten till liv. Det är ett omänskligt, förnedrande och diskriminerande straff. 

Habib Chaab tillhörde den arabisktalande minoriteten i landet och Amnesty har konstaterat att Irans styre använder dödsstraffet som ett politiskt verktyg, speciellt mot minoriteter. Habib fick inte en rättvis rättegång, och Amnesty krävde in i det sista att dödsdomen skulle upphävas.  Avrättningen visar dessutom hur det iranska styret nu inte ens drar sig för att avrätta andra länders medborgare, inklusive svenska. 

Alla våra tankar är idag hos Habibs familj och anhöriga och vi beklagar deras sorg djupt.

Tack till alla som har stått upp och agerat för Habib Chaab.

För uppdaterad info läs mer här.

Bakgrund

Habib Chaab greps efter att ha rest till Turkiet från Sverige 9 oktober 2020 och under oklara omständigheter togs han till Iran där han ställdes inför rätta. Den 12 mars beslutade Irans Högsta domstol dödsstraffet mot Habib Chaab och nu är risken stor att den kommer verkställas. Trots att alla människor har rätt att behandlas oskyldiga tills de dömts av domstol hade iransk statlig TV inför rättegången visat material där Chaab "erkänner" delaktighet i en väpnad attack på en militärparad 2018.