Text: Aktivism

Kvinnors rättigheter

Varje år kränks miljontals kvinnors rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!

Under året brukar vi lyfta två dagar där vi särskilt riktar fokus på kvinnors rättigheter, internationella kvinnodagen 8 mars och internationella dagen för aborträtten den 28 september. Information om vad vi lyfter då publiceras här närmare inpå. Utöver de dagarna finns det flera individer som vi arbetar med i individfallsarbetet som grupper kan engagera sig i. 

Har du frågor om Amnestys arbete med kvinnors rättigheter och vill veta hur du och/eller din grupp kan arbeta med kvinnors rättigheter? Hör av dig till mig! 

Karin Ledin da Rosa
Verksamhetsutvecklare IAR 
Amnesty International
Mail: [email protected]
Telefon: 0709-87 04 65

Sidan uppdaterades 22 april 2024.

Personer gåendes i ett demonstrationståg för kvinnors rättigheter.