Text: Aktivism

Kvinnors rättigheter

Varje år kränks miljontals kvinnors rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!

Vad händer 2023?

Vi har gått in i ett nytt år och med det kommer nya planer och aktioner för att stärka kvinnor och HBTQI-personers rättigheter. Just nu fokuserar vi på rätten till vård för våldtäcksöverlevare i kampanjen Time for Change samt i samband med 8 mars femicid i Mexiko. Oavsett om du har varit engagerad i någon av frågan tidigare går det utmärkt att anmäla sitt intresse nu. Efter anmälan kommer du att få mer information skickad till dig.

Huvudfokus för året är:

  • Time for change- hela året
  • Femicid i Mexiko- 8 mars
  • PRIDE- sommaren
  • Aborträtten i Polen- hösten

Time for Change

Den här kampanjen fokuserar på att sexualbrottsöverlevare ska får rätt till den vård och det stöd de behöver, där vi riktar in oss specifikt på politikersamtal på regional nivå. Ett arbetet som pågått sedan 2019 och fortsätter under 2023. Läs mer under fliken till höger eller skriv till: [email protected] för mer information.

Femicid i Mexiko

 Fokus för 8 mars var det dödliga våld som kvinnor utsätts för i Mexiko, även kallat femicid, våld mot kvinnor bara för att de är kvinnor. I Mexiko försvinner och mördas i genomsnitt 10 kvinnor och flickor varje dag, både av närstående och okända förövare. Detta dödliga våld måste få ett stopp. Vi kräver att myndigheterna står upp för kvinnors rätt till liv och trygghet, samt deras familjers rätt till ett juridiskt skydd och tillgång till rättvisa. Fokus för aktionen är delstaten Mexiko. Läs mer https://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter/femicid-i-mexiko/.

Material femicid

Allmänt material: 

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till mig! 

Marianne Gyllenpistol
Verksamhetsutvecklare 
Amnesty International
Mail: [email protected]
Telefon: 0707- 44 57 93

Sidan uppdaterades 28 mars 2023.

Personer gåendes i ett demonstrationståg för kvinnors rättigheter.