Text: Aktivism

Kvinnors rättigheter 

   

Varje år kränks miljontals kvinnors rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!

Time for Change

Under våren 2019 startade Amnestys ett arbete mot våldtäkt i Sverige, med fokus på att förbättra kvalitén på våldtäktsutredningar. Närmare 19 000 personer skrev under Amnestys krav och dagarna innan vi skulle lämna över underskrifterna kom ett efterlängtat besked; den nationella polisledningen hade beslutat om att anställa 350 nya utredare med expertis på sexualbrott mot barn och vuxna samt våld i nära relationer.  Mer information och rapporten hittar ni HÄR

Arbetet framåt: 

Hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela för dem som utsätts. I det akuta skedet handlar det om att ge krisstöd, medicinsk behandling och spårsäkra (bevis som kan användas i en eventuell rättegång). Men våldtäktsöverlevare måste också få stöd och behandling på längre sikt eftersom obearbetade trauman kan leda till långvarig psykisk ohälsa. Vi vet att många försöker få hjälp utan att lyckas. 

Under hösten 2021 ska vi arbeta för att föra upp frågan på den politiska dagordningen i landets regioner. Genom påverkansarbete och opinionsbildning vill vi få de politiska partierna i regionerna att inkludera mål och löften kring förbättrad vård för våldtäktsöverlevare i sina partiprogram inför valet 2022. 

Var med och påverka i din region! 

Vi kommer fortsätta mobilisera intresserade grupper och aktivister till denna kampanj i början av september. Tillsammans med en lokal organisatör kommer ni sedan analysera och planera vilka påverkansmetoder ni ska använda i just er region för att få bäst genomslag. Det kan handla om att skriva insändare, samla namnunderskrifter eller kontakta lokalpolitiker.

Den 24:e maj höll vi i vår första informationsträff för alla intresserade aktivister. Det var så peppande och kul att det var så många som vill vara med i arbetet framåt! Om du missade första träffen så kommer det hållas en likadan träff på Zoom den 2:e september kl 18:00. Varmt välkommen, och ta gärna med en vän eller familjemedlem så att vi blir ännu fler!

ANMÄL DIG HÄR

Vill du delta som organisatör och vara med att driva arbetet med Time for Change framåt under hösten 2021, men missade organisatörsträffen i juni? Kontakta julia.karlsson@amnesty.se.
 

Tema 8:e mars 2021 - Gender Based Violence (GBV) och Femicide

Gender based violence (könsrelaterat våld) är ett globalt problem som kan uttryckas på flera sätt- bland annat fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Uppskattningsvis drabbas en tredjedel av världens kvinnor av någon sorts våld under sin livstid enligt Amnesty. Dessutom har utsattheten ökat under covid-19-pandemin till följd av utegångsförbud och nedstängningar. Längst ut på spektrat av detta våld finns femicides, dödligt våld mot kvinnor. De flesta fallen av femicides begås av offrets partner eller ex-partner. Det är också vanligt att offret är i finansiellt eller fysiskt underläge i förhållande till förövaren, som oftast är en man, och motivet till det dödliga våldet är att offret är just kvinna.

Våld mot kvinnor är en av många kvinnorättsfrågor Amnesty arbetar med. Vill ni hellre uppmärksamma någon av våra andra frågor på området kan ni läsa mer om dessa HÄR på hemsidan

Amnesty Talk: 8th of March edition - GBV and femicide around the world 

I samband med Internationella kvinnodagen arrangerade Amnesty Sverige ett webinarium med temat GBV och femicid. Det finns nu att se i efterhand för er som inte var med. 

AMNESTY TALK

Uppdatering Karla Pontigo

Under 8 mars i år var det många av er som engagerade er för Karla Pontigo, en kvinna i Mexiko som mördades på grund av hennes kön. Engagemanget kring Karla har varit stort - och kampen fortsätter för att utredarna som hade hand om fallet ställs inför rätta för misstagen som gjordes. Här kan du läsa mer om Karla Pontigo. Amnesty International Mexiko hälsar att ert engagemang har varit otroligt och ett viktigt steg mot upprättelse! 

Efter 8:e mars i år anordnade Karlas mamma, ihop med andra kvinnorättsförsvarare i Mexiko, en stor minnesstund för att hedra Karla och alla anda kvinnor vars liv har berövats på grund av könsbaserat våld. 

Gammalt material - 8e mars 2021

Här nedan finns det länkat material som du och din grupp gärna får använda under aktiviteter på 8:e mars, men självklart vid andra aktiviteter också. 

Mall till insändare:

Kvinnorättsquiz: 

Affischer: 

PowerPoint från kampanjutbildningen: 

Amnestys råd för kvinnors rättigheter

Du har väl inte missat att Amnesty har ett råd för kvinnors rättigheter? Rådet består av aktivister med extra stort intresse för kvinnors rättigheter och lokal organisering. De är med och bygger vår aktivism kring frågorna. Mer information om rådet hittar du HÄR

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Julia Karlsson
Verksamhetsutvecklare 
Amnesty International
mail: julia.karlsson@amnesty.se
tel: 070-914 46 81 

MR-rådet: amnesty.mrradet.krg@gmail.com

Sidan uppdaterades 23 februari 2021