Text: Aktivism

Kvinnors rättigheter

Varje år kränks miljontals kvinnors rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!


Stå upp för aborträtten i USA!

Sedan internationella kvinnodagen 2022 har vi fokuserat brett gentemot ledningen i USA, genom en namninsamling med kravet att amerikanska politiker på nationell nivå skulle skydda rätten till abort. Efter högsta domstolens beslut tar vårt arbete en ny riktning. Nu måste vi istället fokusera på delstaterna. Var med och agera i er grupp! 

Vad händer i USA?

USAs högsta domstol har beslutat att upphäva den grundlagsskyddade rätten till abort. Detta innebär att det nu är upp till enskilda delstater i USA att reglera aborträtten.

Det här beslutet kommer att få förödande konsekvenser för miljontals kvinnor, flickor och andra som kan bli gravida i USA. Inskränkningar eller abortförbud är redan idag på gång i 26 av landets 50 delstater, mer än halva landet - och risken är nu stor att fler delstater följer efter.

Alla människor har rätt att bestämma över sina kroppar och liv. Att tvinga kvinnor, flickor och andra som kan bli gravida att mot sin vilja - oavsett vad skälet är - genomgå en graviditet är en uppenbar kränkning av den och många andra rättigheter. Abortförbud leder inte heller till att kvinnor slutar göra abort. Det gör bara aborterna farligare! 

Var med och agera!

Inför internationella kvinnodagen fokuserade vi brett gentemot ledningen i USA, genom en namninsamling med kravet att amerikanska politiker på nationell nivå skulle skydda rätten till abort. Efter högsta domstolens nya beslut tar vårt arbete en ny riktning. Nu måste vi istället fokusera på delstaterna. Det är delstatspolitikerna som nu har makten att besluta om aborträtten. Vi kräver att alla guvernörer i USAs delstater stoppar inskränkningar och abortförbud och skyddar rätten till abortvård i sina delstater.

Internationella aborättsdagen 28 september!

Den 28 september kommer vi lägga in en växel och försöka synas ännu mer i denna fråga. Var med er grupp också! I detta skede samlar vi in namnunderskrifter till den digitala aktionen på amnesty.se. Där kan ni också läsa mer om vad som händer kring abortfrågan i USA. Under Material här nedan hittar ni affischer med QR-kod som går till den digitala namninsamlingen, samt generellt material för aborträtten. 

Samla in underskrifter till den digitala namninsamlingen! Anordna eller gå med i demonstrationer på er ort! Visa att aborträtten är en mänsklig rättighet som måste respekteras!

Anmäl er grupp via detta formulär så ser vi hur många vi är som agerar under 28 september: Anmälan 28 september

Material

Om ni agerar, glöm inte att återkoppla till er lokala verksamhetsutvecklare eller till karin.darosa@amnesty.se.

  


Time for Change

Under våren 2019 startade Amnestys ett arbete mot våldtäkt i Sverige, med fokus på att förbättra kvalitén på våldtäktsutredningar. Närmare 19 000 personer skrev under Amnestys krav och dagarna innan vi skulle lämna över underskrifterna kom ett efterlängtat besked; den nationella polisledningen hade beslutat om att anställa 350 nya utredare med expertis på sexualbrott mot barn och vuxna samt våld i nära relationer.  Mer information och rapporten hittar ni här..

Rätten till vård och stöd för våldtäktsöverlevare

Time for Change fokuserar nu på att förbättra tillgången till traumabehandling och stöd till sexualbrottsöverlevare. Hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela för de som utsätts. I det akuta skedet handlar det om att ge krisstöd, medicinsk behandling och spårsäkra (bevis som kan användas i en eventuell rättegång). Men våldtäktsöverlevare måste också få stöd och behandling på längre sikt eftersom obearbetade trauman kan leda till långvarig psykisk ohälsa. Vi vet att många försöker få hjälp utan att lyckas.

Under hösten 2021 inleddes ett regionalt arbete för att föra upp frågan på den politiska dagordningen i landets regioner. Genom påverkansarbete och opinionsbildning vill vi få de politiska partierna i regionerna att inkludera mål och löften kring förbättrad vård för våldtäktsöverlevare i sina partiprogram inför valet 2022. Nu i vår när kandidaterna presenteras kommer vi kunna arbeta med direktpåverkan gentemot de politiker som kommer ha en tydlig roll i frågan.

Var med och påverka i din region!

Efter informationsträffar om kampanjen formades regionala arbetsgrupper runt om i Sverige, där aktivister bedrivit påverkansarbete i sina specifika regioner. I vår kommer detta arbete att fortsätta. Är du intresserad av att veta mer och vara med och jobba med en region? Hör av dig till karin.darosa@amnesty.se

Tidigare material

Här nedan hittar ni tidigare material som du och din grupp gärna får använda under olika aktiviteter.

Affischer: 

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Karin Ledin da Rosa
Verksamhetsutvecklare 
Amnesty International
Mail: karin.darosa@amnesty.se
Telefon: 070-987 04 65 

Sidan uppdaterades 6 september 2022.