Text: Aktivism

Kvinnors rättigheter

Varje år kränks miljontals kvinnors rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!


Paraguay: Bekämpa sexuellt våld och låt alla barn och unga få sexualundervisning!

Nu inleder vi ett arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter tillsammans med den globala rörelsen och Amnesty Paraguay! Var med er grupp också, anmäl er till kampanjen HÄR för mer information, lathund och kampanjmaterial.

Vad händer i Paraguay?

Hundratals flickor som är 14 år eller yngre föder barn i Paraguay varje år. I en majoritet av fallen är det fråga om påtvingade graviditeter efter sexuella övergrepp. Att tvinga flickor att fullfölja en sådan graviditet äventyrar inte bara deras liv och hälsa, utan kan få förödande psykiska, känslomässiga och sociala konsekvenser. Amnesty menar att det är en form av institutionaliserat våld och kan utgöra tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling. Det institutionaliserade våldet är ett resultat av beslut och försummelser från myndigheternas sida att skydda dessa flickors rättigheter.

Abort är förbjudet och tillåts bara om det är nödvändigt för att rädda livet på den som är gravid. I det rådande samhällsklimatet är det dock kontraproduktivt att kampanja för rätten till abort i Paraguay. En annan viktig faktor för att förebygga och tidigt upptäcka sexuella övergrepp är allsidig och omfattande sexualundervisning. Sexualundervisning ger barn och unga bättre möjligheter att känna igen och larma om övergrepp. Sexualundervisningen hjälper också till att förändra stereotypa könsnormer och föreställningar som banar väg för sexuellt våld. Men utbildningsministeriet i Paraguay har förbjudit allsidig och omfattande sexualundervisning i skolan och eliminerat alla hänvisningar till "genus" i offentligt utbildningsmaterial. Därför måste vi nu vara med och påverka, genom en riktad aktion mot Paraguays utbildningsminister där vi kräver förändring!

Våra krav

Flickor ska få vara flickor, inte tvingas bli mammor! För att förändra flickors situation i Paraguay måste myndigheterna häva förbudet mot allsidig sexualundervisning och se till att flickor som utsätts för sexuellt våld får den vård och det stöd de behöver.

Var med och agera!

Inom kampanjen kommer det finnas möjlighet att skicka brev till Paraguays utbildningsminister, agera via sociala medier samt arbeta med utbildning och informationsspridning. Anmäl er till kampanjen HÄR för att få löpande uppdateringar om kampanjmaterial.

Mer information till vad du och din grupp kan göra hittar ni i lathunden som skickas ut till anmälda grupper.

Årets tema 8 mars: Aborträtten i USA!

I år agerade vi med samlad kraft för aborträtten i USA, i en global aktion som genomfördes runt om i världen inom amnestyrörelsen.

UPPDATERING

Mycket hände kring den 8 mars runt om i landet. Grupper och aktivister har varit ute på gator och torg för att demonstrera. Det har samlats namnunderskrifter och anordnats föreläsningar, pysseldagar, quiz och många fler kreativa sätt för att uppmärksamma kvinnors rättigheter, i Sverige och i världen. Tillsammans har vi samlat in hela 26 943 underskrifter i Sverige! Ett Amnesty Talks är på gång där vi den 19 april kommer gästas av Amnesty USA som kommer berätta mer om fortsättningen för kampen om aborträtten. Håll utkik på Amnesty Sveriges facebooksida efter eventet!

Vad händer i USA?

Under hösten 2021 infördes ett extremt abortförbud i delstaten Texas. Lagen förbjuder abort redan efter sex veckors graviditet, innan de flesta ens vet om att de är gravida. Inga straffsrättsliga påföljder har införts. Däremot riskerar alla som "hjälper eller stödjer" någon att göra abort efter vecka sex att hamna i kostsamma, rättsliga tvister - med privatpersoner. Förbudet innebär att vem som helst kan stämma en person som de misstänker hjälper en kvinna att göra abort, för en belöning på 10 000 dollar.

Lagen har utformats så här för att kringgå aborträtten, såsom den sett ut i USA i ett halvt århundrande. Trots många försök har ingen domstol ännu blockerat lagen i Texas. De som behöver abort reser till andra delstater - om de har råd. Att förbjuda abort hindrar inte människor från att göra abort. Det gör bara aborterna farligare.

Högsta domstolens vägran att motarbeta detta lagförslag hindrar tiotusentals människors rätt till abortvård i Texas, samtidigt som det banar väg för andra stater att utföra liknande lagar. Genom en global aktion sätter vi press på amerikanska politiker att säkerställa rätten till abort!

Den amerikanska senaten röstade i början av mars om Women's Health Protection Act (WHPA), där de som väntat röstade ner förslaget. Detta innebär att vi nu vänder oss med ett bredare krav till USA:s ledning, där vi uppmanar USA att stoppa abortförbuden och skydda rätten till abort.


Time for Change

Under våren 2019 startade Amnestys ett arbete mot våldtäkt i Sverige, med fokus på att förbättra kvalitén på våldtäktsutredningar. Närmare 19 000 personer skrev under Amnestys krav och dagarna innan vi skulle lämna över underskrifterna kom ett efterlängtat besked; den nationella polisledningen hade beslutat om att anställa 350 nya utredare med expertis på sexualbrott mot barn och vuxna samt våld i nära relationer.  Mer information och rapporten hittar ni här..

Rätten till vård och stöd för våldtäktsöverlevare

Time for Change fokuserar nu på att förbättra tillgången till traumabehandling och stöd till sexualbrottsöverlevare. Hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela för de som utsätts. I det akuta skedet handlar det om att ge krisstöd, medicinsk behandling och spårsäkra (bevis som kan användas i en eventuell rättegång). Men våldtäktsöverlevare måste också få stöd och behandling på längre sikt eftersom obearbetade trauman kan leda till långvarig psykisk ohälsa. Vi vet att många försöker få hjälp utan att lyckas.

Under hösten 2021 inleddes ett regionalt arbete för att föra upp frågan på den politiska dagordningen i landets regioner. Genom påverkansarbete och opinionsbildning vill vi få de politiska partierna i regionerna att inkludera mål och löften kring förbättrad vård för våldtäktsöverlevare i sina partiprogram inför valet 2022. Nu i vår när kandidaterna presenteras kommer vi kunna arbeta med direktpåverkan gentemot de politiker som kommer ha en tydlig roll i frågan.

Var med och påverka i din region!

Efter informationsträffar om kampanjen formades regionala arbetsgrupper runt om i Sverige, där aktivister bedrivit påverkansarbete i sina specifika regioner. I vår kommer detta arbete att fortsätta. Är du intresserad av att veta mer och vara med och jobba med en region? Hör av dig till julia.karlsson@amnesty.se

Tidigare material

Här nedan hittar ni tidigare material som du och din grupp gärna får använda under olika aktiviteter.

Affischer: 

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Julia Karlsson
Verksamhetsutvecklare 
Amnesty International
Mail: julia.karlsson@amnesty.se
Telefon: 070-987 04 65 

Sidan uppdaterades 25 april 2022.