Text: Aktivism

Kvinnors rättigheter 

   

Varje år kränks miljontals kvinnors rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!

Time for Change

Under hösten kommer vi tillsammans med rådet för kvinnors rättigheter att bedriva påverkansarbete mot olika regioner i landet för att se till att frågan blir prioriterad av partierna  inför valet 2022. Vi kommer behöva aktivister och grupper med oss från hela landet, är du intresserad?
Fyll i detta FORMULÄRET så kontaktar vi dig med mer information under våren.
 

Tema 8:e mars 2021 - Gender Based Violence (GBV) och Femicide

Gender based violence (könsrelaterat våld) är ett globalt problem som kan uttryckas på flera sätt- bland annat fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Uppskattningsvis drabbas en tredjedel av världens kvinnor av någon sorts våld under sin livstid enligt Amnesty. Dessutom har utsattheten ökat under covid-19-pandemin till följd av utegångsförbud och nedstängningar. Längst ut på spektrat av detta våld finns femicides, dödligt våld mot kvinnor. De flesta fallen av femicides begås av offrets partner eller ex-partner. Det är också vanligt att offret är i finansiellt eller fysiskt underläge i förhållande till förövaren, som oftast är en man, och motivet till det dödliga våldet är att offret är just kvinna.

Våld mot kvinnor är en av många kvinnorättsfrågor Amnesty arbetar med. Vill ni hellre uppmärksamma någon av våra andra frågor på området kan ni läsa mer om dessa HÄR på hemsidan

Amnesty Talk: 8th of March edition - GBV and femicide around the world 

I samband med Internationella kvinnodagen arrangerade Amnesty Sverige ett webinarium med temat GBV och femicid. Det finns nu att se i efterhand för er som inte var med. 

AMNESTY TALK

Gammalt material - 8e mars 2021

Här nedan finns det länkat material som du och din grupp gärna får använda under aktiviteter på 8:e mars, men självklart vid andra aktiviteter också. 

Mall till insändare:

Kvinnorättsquiz: 

Affischer: 

PowerPoint från kampanjutbildningen: 

Amnestys råd för kvinnors rättigheter

Du har väl inte missat att Amnesty har ett råd för kvinnors rättigheter? Rådet består av aktivister med extra stort intresse för kvinnors rättigheter och lokal organisering. De är med och bygger vår aktivism kring frågorna. Mer information om rådet hittar du HÄR

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Makda Tesfamichael 
Kampanjledare Nordöst,
Amnesty International, Stockholm 
mail: makda.tesfamichael@amnesty.se
tel: 0733-101521

MR-rådet: amnesty.mrradet.krg@gmail.com

Sidan uppdaterades 23 februari 2021