Text: Aktivism

Tips på aktiviteter

Här hittar du tips och idéer som du kan använda dig av för att få fler personer att delta i Amnestys viktiga arbete med aktionsfall och blixtaktioner.

Brevskrivarkollegor

Ett bra sätt att öka volymen på gruppens brevskrivande kan vara att rekrytera brevskrivarkollegor. Det kan vara vilka som helst, en grupp klass- eller arbetskamrater, deltagarna på matlagningskursen, andra föreningar, en konfirmandgrupp etc.

Ta med färdigskrivna brev, berätta om fallet eller den pågående kampanjen och låt era brevskrivarkollegor skriva under breven. Inledningsvis krävs säkert en del förklaring och introduktion, men upprepar man bara detta några gånger blir det snart en självklar del av gruppens arbete. Kanske kan det också väcka ett intresse hos några att bli medlemmar eller att ta på sig andra uppgifter inom Amnesty.

Brevskrivarkvällar

Många vill göra en insats utan att binda upp sig vid ett långsiktigt engagemang. Bjud in allmänheten till en särskild brevskrivarkväll, där de får hjälp med att formulera egna vädjandebrev och bli aktiva Amnestymedlemmar för några timmar.

Samla ihop aktuellt brevskrivningsmaterial (både färdiga brevmallar och underlag för att formulera egna brev). Se gärna till att deltagarna kan få en engelsk version av Allmänna förklaringen. Håll en kort introduktion om Amnesty och om vad man behöver tänka på när man formulerar vädjandebrev. Erbjud deltagarna hjälp med fackuttryck eller ordval. Låt dem därefter plita på med sina brev efter eget huvud.

Detta är en aktivitet som passar utmärkt på skolor och kan vara ett bra sätt att rekrytera medlemmar till en ungdomsgrupp. På orter där det finns en offentlig Amnestylokal kan man med fördel göra detta till en kontinuerlig verksamhet, som upprepas den första måndagen varje månad eller något liknande.

De första gångerna man testar denna verksamhet kan det vara bra att förbereda en plan B ifall det inte skulle dyka upp någon. Ge inte upp, dock. En sån här verksamhet kan behöva tid på sig för att komma igång.