Text: Aktivism

Lobbyaktiviteter

Gränsen mellan annat Amnestyarbete och lobby är egentligen lite flytande, då vårt arbete i sin helhet handlar om politisk påverkan och våra aktivister ofta skriver brev direkt till personer på höga positioner.

När vi talar om om "lobbyarbete" inom Amnesty syftar vi i regel på politisk påverkan där vi tar personlig kontakt med makthavare/beslutsfattare på högre nivå, t.ex. riksdagsledamöter, anställda på utrikesdepartementet eller andra länders ambassadörer. I många fall handlar lobbyverksamhet om att påverka någon att i sin tur rikta påtryckningar på dem som har det direkta ansvaret, till exempel att svenska EU-parlamentariker via sina kontakter bidrar till förändring i andra EU-länder.

Svenska sektionen har vid flera tillfällen uppvaktat ambassader på initiativ från Amnestygrupper, till exempel för att ta upp enskilda fångars situation (ofta ett aktionsfall som gruppen arbetar med). I regel genomförs besöket av Amnesty generalsekreterare eller annan personal från sekretariatet, tillsammans med någon representant för gruppen. 

Om ni vill ta kontakt med riksdagspolitiker, regeringskansliet/utrikesdepartementet, andra länders ambassader eller svenska ambassader utomlands ska ni höra av er till Maja Åberg, lobbyansvarig på sekretariatet (08-729 02 42, [email protected]). Detta för att vi skall kunna samordna våra lobbyinsatser på bästa sätt, och för att ni ska få tips, råd och information.