Text: Aktivism

Vad är politisk påverkan?

Amnesty International bildades 1961 med idén att "vanliga" människor kunde ha en politisk betydelse och påverka presidenter, kungar och ministrar. Den övertygelsen är vad Amnesty handlar om än idag.

Amnestys verksamhet består på övergripande (och förenklad) nivå av tre delar:

Utredningsarbetet från vårt internationella sekretariat ligger till grund för vår politiska påverkan, och det är inom ramen för utredningsarbetet som våra politiska krav och strategier utformas.

Vårt utåtriktade arbete skapar kunskap, medvetande och opinion, och bidrar till en politisk påverkan, även om det sällan är politiska makthavare som är den direkta målgruppen. 

När Amnesty riktar sig direkt till makthavare, vanligen genom att skriva brev, så förmedlar vi i själva verket en hel serie budskap:

Här på aktivistportalen har vi - för tydlighetens skull - valt att skilja på arbete som riktar sig direkt till dem som har makt att genomdriva eller bidra till förändring, och arbete med information eller opinionsbildning. Men vi är väl medvetna om att de olika delarna av vår verksamhet hör ihop. Den som arbetar med information och utåtriktade aktiviteter bidrar i högsta grad också till vår politiska påverkan!