Text: Aktivism

Arbete gentemot media

Genom att uppmärksamma Amnestys rapporter, uttalanden och kampanjer i lokal media bidrar våra grupper och distrikt till att fler nås av vår information och våra budskap.

Att Amnestys verksamhet får genomslag i lokala tidningar, lokalradio/närradio och lokal TV är något som alla våra verksamheter kan bidra till. I menyn till höger hittar ni instruktioner kring hur ni skriver insändare/debattartiklar, hur ni tar kontakt med nyhetsredaktioner och vad som kan vara bra att tänka på i en intervjusituation.

När det gäller kontakter med nationella tv- och radiokanaler och de större tidningarna ligger huvudansvaret på sekretariatet. Vill ni ta initiativ gentemot riksmedia måste ni därför alltid göra en avstämning med pressekreteraren eller någon annan på kontoret. Amnesty har nära 200 grupper runt om i landet, och det vore vare sig tydligt eller effektivt om alla skulle ta egna initiativ riktade mot samma redaktioner.

Har ni frågor som rör ert arbete gentemot media, till exempel om ni vill få synpunkter på en insändare eller vill få råd inför en intervju, kontakta vår pressekreterare Ami Hedenborg (070-433 09 16, ami.hedenborg@amnesty.se).