Text: Aktivism

Arbete gentemot media

Varje månad syns Amnesty i över 300 tidningsklipp. De flesta klippen handlar om våra rapporter, uttalanden och pressmeddelanden. Dessutom syns och hörs vi i tv och radio.

Insändare och artiklar som speglar vår lokala verksamhet är viktiga delar av vårt arbete gentemot media. Som generell regel vill vi ju skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt kring de individer och de frågor som vi arbetar med. Vi uppmuntrar därför alla grupper och medlemmar att försöka synliggöra sin verksamhet i lokala tidningar, lokalradio/närradio och lokal TV. I menyn till höger hittar ni instruktioner kring hur ni skriver insändare/debattartiklar, hur ni tar kontakt med nyhetsredaktioner och vad ni bör tänka på i en intervjusituation. 

När det gäller kontakter med nationella tv- och radiokanaler och de större tidningarna ligger huvudansvaret på sekretariatet. Vill ni ta initiativ gentemot riksmedia måste ni därför alltid göra en avstämning med pressekreteraren eller någon annan på kontoret. Amnesty har nära 200 grupper runt om i landet, och det vore självklart vare sig tydligt eller effektivt om alla skulle ta egna initiativ riktade mot samma redaktioner.

Har ni frågor som rör ert arbete gentemot media, till exempel om ni vill få synpunkter på en insändare eller vill få råd inför en intervju, kontakta vår pressekreterare Ami Hedenborg (08-729 02 20, pressek@amnesty.se).