Text: Aktivism

Digital kommunikation

Amnestys grupper och distrikt har olika behov av att kommunicera med varandra och med allmänheten. Förhoppningsvis kan du här få inspiration om vad din grupp/distrikt ska välja för metod för er kommunikation.

Mer och mer av den information vi delar sker digitalt och i och med att efterfrågan ökas så tillkommer det hela tiden nya kanaler och medier. Här kan du läsa mer om de vanligaste sätten att kommunicera inom Amnesty: Via webbplats, Facebook, Twitter och Instagram.

Vi har idag inte möjlighet att erbjuda grupper interna hemsidor. Om ni vill ha ett forum för intern kommunikation eller fildelning så rekommenderas slutna grupper på Facebook, box.com eller Google Drive.

Har du frågor om vad du får, kan och bör göra i sociala medier och digitala kanaler? Kontakta Caroline Selander på caroline.selander@amnesty.se