Text: Aktivism

Informatörsarbete

Att träffa skolklasser eller andra organisationer är ett kvalitativt sätt att nå ut med Amnestys information. Här hittar du instruktioner, tips och material.

Att informera om mänskliga rättigheter är viktigt och värdefullt av flera anledningar:

Här hittar du en presentation och en kort handledning som främst är anpassad för skolor. Självklart kan de även användas på en arbetsplats, i en kyrkoförsamling eller vilken grupp som helst. Däremot är upplägget inte anpassat för tal/anföranden i öppna miljöer.

Presentationen är interaktiv och har som syfte att skapa engagemang. Den går bra att använda i sin helhet, men du kan också använda delar och komplettera med annat innehåll.